นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พบปะ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พบปะ ผู้บริหาร คณะครูและ

บุคลากรโรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 15.45 น. 

ณ ใต้อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

 520 total views,  1 views today