วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารงานบุคคลประมวลภาพกิจกรรม

นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พบปะ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พบปะ ผู้บริหาร คณะครูและ

บุคลากรโรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 15.45 น. 

ณ ใต้อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading