วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารทั่วไป

นางชุลีกร ทองด้วง เยี่ยมชมโรงเรียน

นางชุลีกร ทองด้วง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เยี่ยมสถานที่ทำการสอบ O-NET ในโรงเรียนอนุบาลตรัง และได้เยี่ยมสถานที่รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล1และอนุบาล2 และเดินชมสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 12 กุมพาพันธ์ 2565
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล
ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

 

Loading