นางกชชิตา สงขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง

นางกชชิตา สงขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง รับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเมินครั้งที่ 1 โดยมี ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานในการประเมิน

Loading