นักเรียนรับเงินค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียน

นักเรียนรับเงินค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียน

วันที่ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพนักเรียนรับเงินค่าอาหารกลางวันและนมโรงเรียน

ข่าวโดย นายปวร ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 346 total views,  1 views today