งานบำเพ็ญกุศลศพมารดาของนางนพรดา โพชสาลี

นายสุทัศน์  เสียงเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วย คณะครูชั้นปฐมวัย ได้ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่สมนึก มูสิกเจริญ มารดาของนางนพรดา โพชสาลี ข้าราชการครูโรงเรียน อนุบาลตรัง ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565  คณะเจ้าภาพกำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2565 และกำหนดฌาปนกิจศพในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565 เวลา 13:00 น. ณ วัดพรุนายขาว ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ภาพ/ข่าว : นางมยุรีย์  คันฉ่อง   ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ภาพกิจกรรมจาก Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง

 

Loading