ครูและบุลากรทางการศึกษารับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษารับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

   

 

Loading