ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนผู้สอบผ่านเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนปัญญาวิทย์ ห้องเรียนพิเศษ ESM และ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

Loading