ขอขอบคุณ นางสาวปัณณิกา โขขัด

โรงเรียนอนุบาลรัง ขอขอบคุณ
นางสาวปัณณิกา โขขัด
ศิษย์​เก่าโรงเรียน​อนุบาลตรัง
บริจาคเครื่องกดเจลแฮลกอฮอล์ให้กับโรงเรียน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Loading