วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มวิชาการประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

ข่าวโดย นายปวร ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

  

Loading