กิจกรรมทัศนศึกษาออนไลน์ ป.1-ป.6 ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมทัศนศึกษาออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลตรัง

วันที่ 10 – 11 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading