การเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน และโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2564

นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก รองผู้อำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1 และนางสาวสุทธิดา สรรเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติแก่ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน และโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2564

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading