วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มวิชาการ

การอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลตรังซึ่งเป็นโรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ (อนุบาลตรัง)

ดำเนินการอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครู

ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนเครือข่ายวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนอนุบาลตรัง และ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน

สามารถดูรูปทั้งหมดได้ที่ google drive

Loading