การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ระดับชั้น ป.3

นายสมใจ ชูแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง
เยี่ยมชมการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ระดับชั้น ป.3
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล
ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมจาก Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading