การรายงานตัวเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

การรายงานตัวเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพการรายงานตัวเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 

ข่าวโดย  นายปวร  ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

Loading