การรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและเกียรติบัตรเด็กเก่งดี ศรีอนุบาลตรัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำ ปีการศึกษา 2564

การรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและเกียรติบัตรเด็กเก่งดี ศรีอนุบาลตรัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำ
ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพการรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและเกียรติบัตรเด็กเก่งดี ศรีอนุบาลตรัง ไฟล์ที่ 1

ภาพการรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาและเกียรติบัตรเด็กเก่งดี ศรีอนุบาลตรัง ไฟล์ที่ 2

ข่าวโดย นายปวร ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

Loading