วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มวิชาการประมวลภาพกิจกรรม

การรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2564

นายทนงศักดิ์  คงเจริญสุข  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในการรับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2564 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม ไฟล์ที่ 1

Link Facebook ภาพกิจกรรม ไฟล์ที่ 2

Link Facebook ภาพกิจกรรม ไฟล์ที่ 3

 

 

Loading