การมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ)

โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพการมอบตัวและลงทะเบียนเรียนนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวโดย นายปวร ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

Loading