การปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนอนุบาลตรัง

การปรับปรุงสภาพแวดล้อมโรงเรียนอนุบาลตรัง
นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง โรงเรียนอนุบาลได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากรภายนอก จากโรงเรียนลำภูรา คลองคุ้ย สถานีตำรวจชุมชนลำภูรา สมาคมลูกจ้าง สพป.ตรัง เขต 2 และค่ายทหารลำภูรา มาช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านกายภาพของโรงเรียน เพื่อเตรียมรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระหว่างวันที่ วัน 20- 22 มกราคม 2565
ภาพ : ข่าว : นางมยุรีย์ คันฉ่อง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading