วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารงานบุคคล

การประเมิน นางพิมพ์ชนก นามสมมิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการประเมินพร้อมด้วยกรรมการดำเนินการประเมินนางพิมพ์ชนก นามสมมิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Loading