การประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการ การประเมิน

นางสาวณัชชา ชูเพ็ง
นายปวร ทองบัว
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading