การประเมินครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

นางสุภารัตน์ รองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการ การประเมิน
นางขนิษฐา คงเรือง
นางนพรดา โพชสาลี
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading