การประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 คือ นางสาววริษฐา พิทักษ์

การประเมินการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 คือ

นางสาววริษฐา พิทักษ์ ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนิลปัทม์

โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง

 678 total views,  2 views today