การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง

นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ใต้อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง

Loading