การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 2/2565

นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องนิลปัทม์ โรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลตรัง

 319 total views,  1 views today