การทดสอบระบบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

โรงเรียนอนุบาลตรังตรวจ ATK ให้กับนักเรียน และดำเนินการทดสอบระบบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียนจำนวน 31 คน ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 09.00-10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพการตรวจ ATK และการดำเนินการทดสอบระบบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าวโดย นายปวร ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 253 total views,  1 views today