การติวข้อสอบตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการติวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 10.30 – 15.30 น. ณ ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง

ภาพการติวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบที่ 1

ข่าวโดย  นายปวร ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

Loading