กลุ่มวิชาการประมวลภาพกิจกรรม

การดำเนินการสอบห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ (SMT) ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการจัดการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเข้าเรียนในห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ (SMT) ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

ภาพการดำเนินการสอบห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบ (SMT) ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวโดย  นายปวร  ทองบัว  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

 

Loading