วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
กลุ่มบริหารทั่วไปประมวลภาพกิจกรรม

การจับฉลากเพื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

นายสมใจ ชูแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานกรรมการในการดำเนินการจับฉลากเพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลตรัง

Link Facebook ภาพการจับฉลากเพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1

Link Facebook ภาพการจับฉลากเพื่อรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

Loading