พิมพ์

กิจกรรมการศึกษาดูงานผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการศึกษาดูงานผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
         นายกิิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับคณะ
ผู้บริหาร ครูแล
ะบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
(วัดศรีรัตนาราม) จ.ระยอง ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่อง
หลักสูตร English Program (EP) และการบริหารจัดการสถานศึกษาของ
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 7 เม.ย.2559

   >>คลิกชมภาพการศึกษาดูงานทั้งหมดที่นี่< <

TesabanRayoug 59 1

TesabanRayoug 59 2

TesabanRayoug 59 3

TesabanRayoug 59 4

TesabanRayoug 59 5

TesabanRayoug 59 6

TesabanRayoug 59 7

TesabanRayoug 59 8

TesabanRayoug 59 9 TesabanRayoug 59 10

TesabanRayoug 59 11

TesabanRayoug 59 12

TesabanRayoug 59 13

TesabanRayoug 59 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 จ.ระนอง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้
ครั้งที่ 12 จ.ระนอง

      นายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผวจ.ระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 12 ณ ร้านเคียงเล
จ.ระนอง โดยมีนายสุทธิ สายสุนีย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสตูล กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของกิจกรรมดังกล่าว 
วันที่ 30 มี.ค.2559
>>คลิกชมภาพการเดินทางเข้าร่วมทั้งหมดที่นี่< <
>>คลิกชมภาพการเลี้ยงต้อนรับอนุบาลทั้งหมดที่นี่< <
>>คลิกชมภาพการร่วมพิธีเปิดกีฬาทั้งหมดที่นี่< <
>>คลิกชมภาพประกวดกองเชียร์-กีฬาทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพประกวดเชียร์รีดเดอร์ทั้งหมดที่นี่<<

>>คลิกชมภาพคืน SportNight ทั้งหมดที่นี่< <
>>คลิกชมภาพการเดินทางกลับทั้งหมดที่นี่< <
>>คลิกชมวิดีโอการประกวดเชียร์ลีดฯทั้งหมดที่นี่< <
>>คลิกชมวิดีโอการประกวดกองเชียร์ทั้งหมดที่นี่< <

14 SouthAnubanRanong 59 1

14 SouthAnubanRanong 59 2

14 SouthAnubanRanong 59 3

14 SouthAnubanRanong 59 3

14 SouthAnubanRanong 59 4

14 SouthAnubanRanong 59 5

14 SouthAnubanRanong 59 6

14 SouthAnubanRanong 59 7

14 SouthAnubanRanong 59 8 14 SouthAnubanRanong 59 9

14 SouthAnubanRanong 59 10

14 SouthAnubanRanong 59 11

14 SouthAnubanRanong 59 12

14 SouthAnubanRanong 59 13

14 SouthAnubanRanong 59 14

14 SouthAnubanRanong 59 15

14 SouthAnubanRanong 59 16

14 SouthAnubanRanong 59 17

14 SouthAnubanRanong 59 17

14 SouthAnubanRanong 59 18

14 SouthAnubanRanong 59 19

14 SouthAnubanRanong 59 20

14 SouthAnubanRanong 59 21

14 SouthAnubanRanong 59 22

14 SouthAnubanRanong 59 23

14 SouthAnubanRanong 59 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการวางหรีดและเคารพศพคุณแม่น้อย ดวงมณี

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการวางหรีดและเคารพศพคุณแม่น้อย ดวงมณี
    นายกิิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรังวางหรีดและเคารพศพคุณแม่น้อย ดวงมณี
มารดาคุณครูบัวบูชา เพชรน้อย ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ บ้านตะเครียะ
อ.ระโหนด จ.สงขลา 
วันที่ 6 เม.ย.2559
>>คลิกชมภาพการวางหรีดเคารพศพทั้งหมดที่นี่< <

MaterKruBour 59 1

MaterKruBour 59 2

MaterKruBour 59 3

MaterKruBour 59 4

MaterKruBour 59 5

MaterKruBour 59 6

MaterKruBour 59 7

MaterKruBour 59 8

MaterKruBour 59 9 MaterKruBour 59 10

MaterKruBour 59 11

MaterKruBour 59 12

MaterKruBour 59 13

MaterKruBour 59 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและเข้าค่ายนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและเข้าค่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ปีการศึกษา 2559

       นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธาน
และดำเนินการประชุมผู้ปกครอง และเข้าค่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำ
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ อาคารเรียน 5 โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันที่ 25 มี.ค.2559
>>คลิกชมภาพการประชุมผู้ปกครองอ.1ทั้งหมดที่นี่< <

Parjum Partomwai59 1

Parjum Partomwai59 2

Parjum Partomwai59 3

Parjum Partomwai59 4

Parjum Partomwai59 5

Parjum Partomwai59 6

Parjum Partomwai59 7

Parjum Partomwai59 8

Parjum Partomwai59 9 Parjum Partomwai59 10

Parjum Partomwai59 11

Parjum Partomwai59 12

Parjum Partomwai59 13

Parjum Partomwai59 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนักเรียนชั้น ป.6  
ปีการศึกษา 2558

    นายพิชัย มะนะสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการและเจ้าของบริษัทโตโยต้าเมือง
ตรัง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ร.ร.อนุบาลตรังให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 ร.ร.
อนุบาลตรัง โดยมีนายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.ร.ร.อนุบาลตรัง กล่าวรายงาน
ความเป็นมาแลวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา
 จ.ตรัง 
วันที่ 24 มี.ค.2559
>>คลิกชมภาพการซ้อมปัจฉิมนิเทศ ป.6ทั้งหมดที่นี่< <
>>คลิกชมภาพปัจฉิมนิเทศอำลาสถาบันทั้งหมดที่นี่< <

PutjimnitadPor6 58 1

PutjimnitadPor6 58 2

PutjimnitadPor6 58 3

PutjimnitadPor6 58 4

PutjimnitadPor6 58 5

PutjimnitadPor6 58 6

PutjimnitadPor6 58 7

PutjimnitadPor6 58 8

PutjimnitadPor6 58 9 PutjimnitadPor6 58 10

PutjimnitadPor6 58 11

PutjimnitadPor6 58 12

PutjimnitadPor6 58 13

PutjimnitadPor6 58 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมการศึกษาดูงานผู้บริหารและค...08 เม.ย. 2559 12:09 - Super Userกิจกรรมการศึกษาดูงานผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง

กิจกรรมการศึกษาดูงานผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
         นายก [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการวางหรีดและเคารพศพคุณแม่...07 เม.ย. 2559 03:44 - Super Userกิจกรรมการวางหรีดและเคารพศพคุณแม่น้อย ดวงมณี

กิจกรรมการวางหรีดและเคารพศพคุณแม่น้อย ดวงมณี
    นายกิิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรีย [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสาน...06 เม.ย. 2559 00:27 - Super Userกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 12 จ.ระนอง

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ 14 จังหวัดภาคใต้
ครั้งที่ 12 จ.ระนอง
      นายสุริย [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและเข้าค...25 มี.ค. 2559 16:22 - Super Userกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและเข้าค่ายนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองและเข้าค่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
ปีการศึกษา 2559
        [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบั...24 มี.ค. 2559 23:10 - Super Userกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนักเรียนชั้น ป.6  
ปีการศึกษา 2558
    นายพิชัย มะนะส [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนพร้าน...23 มี.ค. 2559 17:14 - Super Userกิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนพร้านีลวัชระ จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมการศึกษาดูงานโรงเรียนพร้านีลวัชระ จ.สมุทรปราการ
  นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...