พิมพ์

กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาด นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาด นักเรียนชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2559
         ครูชุติมา ภักดี ครูหัวหน้าสายชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง และครู
ประจำชั้น ประจำวิชา ชั้น ป.6 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้
เรียน ลูกเสือ ยุวกาชาด นักเรียนชั้น ป.6 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน
อนุบาลตรัง 
วันที่ 19 พ.ค.2559

>>คลิกชมภาพการเรียนลูกเสือ ยุวฯทั้งหมดที่นี่<< 

AcountPor6 59 1

AcountPor6 59 2

AcountPor6 59 3

AcountPor6 59 4

AcountPor6 59 5

AcountPor6 59 6

AcountPor6 59 7

AcountPor6 59 8

AcountPor6 59 9 AcountPor6 59 10

AcountPor6 59 11

AcountPor6 59 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการตรวจรับคุณลักษณะคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน MEP ปี 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการตรวจรับคุณลักษณะคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน MEP
ปีการศึกษา 2559
         นายนิวรรณ ไชยรัตน์ นายประยูร อุ้ยใจดี นางสุภาวดี ภูสุมาศ 
และ นางมยุรีย์ คันฉ่อง ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง คณะตรวจรับคุณลักษณะ
เครืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับนักเรียน โครงการ Mini
English Program (MEP) จำนวน 31 เครื่อง ณ ห้อง Electronic Multi Media
Classroom 
วันที่ 19 พ.ค.2559

>>คลิกชมภาพการตรวจรับคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่นี่<< 

SpecCom MEP 596 1

SpecCom MEP 596 2

SpecCom MEP 596 3

SpecCom MEP 596 4

SpecCom MEP 596 5

SpecCom MEP 596 6

SpecCom MEP 596 7

SpecCom MEP 596 8

SpecCom MEP 596 9 SpecCom MEP 596 10

SpecCom MEP 596 11

SpecCom MEP 596 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ครั้งที่3/2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ครั้งที่3/2559
         นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานการประชุมคณะ
กรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง(กศจ.ตรัง) ครั้งที่3/2559 การย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ เพื่อการขับเคลื่อน
และปฎิรูปพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป ครูประภาพรรณ
(เกศมณี) ณ พัทลุง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรางเรียนอนุบาล
ตรัง กรรมการ กศจ.ผู้
แทนครูในท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนัก
งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 วันที่ 19 พ.ค.2559

>>คลิกชมภาพการประชุม กศจ.ตรังทั้งหมดที่นี่<< 

DadratSimsiri th3 59 1

DadratSimsiri th3 59 2

DadratSimsiri th3 59 3

DadratSimsiri th3 59 4

DadratSimsiri th3 59 5

DadratSimsiri th3 59 6

DadratSimsiri th3 59 7

DadratSimsiri th3 59 8

DadratSimsiri th3 59 9 DadratSimsiri th3 59 10

DadratSimsiri th3 59 11

DadratSimsiri th3 59 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมต้อนรับคุณครูสารภี เพ็ชรสิริ ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ปี 59

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมต้อนรับคุณครูสารภี เพ็ชรสิริ ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ปี 59
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
คุณครูสารภี เพ็ชรสิริ และคณะในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่โรงเรียน
อนุบาลตรัง ณ ห้องรีสอร์ทเซ็นต์เตอร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันที่ 16 พ.ค.2559

>>คลิกชมภาพบรรยากาศการต้อนรับทั้งหมดที่นี่<< 

WelComeKurSarapee 59 1

WelComeKurSarapee 59 2

WelComeKurSarapee 59 3

WelComeKurSarapee 59 4

WelComeKurSarapee 59 5

WelComeKurSarapee 59 6

WelComeKurSarapee 59 7

WelComeKurSarapee 59 8

WelComeKurSarapee 59 9 WelComeKurSarapee 59 10

WelComeKurSarapee 59 12

WelComeKurSarapee 59 13

WelComeKurSarapee 59 14

WelComeKurSarapee 59 15

WelComeKurSarapee 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมหน้าเสาธงเปิดเรียนวันที่ 3 ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมหน้าเสาธงเปิดเรียนวันที่ 3 ปีการศึกษา 2559
   คุณครูอตินุช สรรเกียรติกุล และคุณครูประยูร อุ้ยใจดี ปฏิบัติหน้าที่
ครูเวรประจำวันจันทร์ ดำเนินการกล่าวอบรมตักเตือนนีกเรียน บริเวณหน้าแถว
ในวันเปิดเรียนวันที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
วันที่ 16พ.ค.2559

>>คลิกชมภาพบรรยากาศกิจกรรมทั้งหมดที่นี่<< 

KruYinOpen1 59 1

KruYinOpen1 59 2

KruYinOpen1 59 3

KruYinOpen1 59 4

KruYinOpen1 59 5

KruYinOpen1 59 6

KruYinOpen1 59 7

KruYinOpen1 59 8

KruYinOpen1 59 9 KruYinOpen1 59 10

KruYinOpen1 59 11

KruYinOpen1 59 12

KruYinOpen1 59 13

KruYinOpen1 59 14

KruYinOpen1 59 15

KruYinOpen1 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกา...19 พ.ค. 2559 23:12 - Super Userกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาด นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ ยุวกาชาด นักเรียนชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2559
         ครูชุต [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการตรวจรับคุณลักษณะคอมพิวเ...19 พ.ค. 2559 22:14 - Super Userกิจกรรมการตรวจรับคุณลักษณะคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน MEP ปี 2559

กิจกรรมการตรวจรับคุณลักษณะคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน MEP
ปีการศึกษา 2559
         นายนิ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิ...19 พ.ค. 2559 20:14 - Super Userกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ครั้งที่3/2559

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ครั้งที่3/2559
         นายเดชรัฐ สิ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมต้อนรับคุณครูสารภี เพ็ชรสิร...17 พ.ค. 2559 22:26 - Super Userกิจกรรมต้อนรับคุณครูสารภี เพ็ชรสิริ ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ปี 59

กิจกรรมต้อนรับคุณครูสารภี เพ็ชรสิริ ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ปี 59
   นายกิตติศักดิ์ นานช [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมหน้าเสาธงเปิดเรียนวันที่ 3 ป...17 พ.ค. 2559 21:56 - Super Userกิจกรรมหน้าเสาธงเปิดเรียนวันที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมหน้าเสาธงเปิดเรียนวันที่ 3 ปีการศึกษา 2559
   คุณครูอตินุช สรรเกียรติกุล และคุณค [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมทางไกล "นายกรัฐมนต...14 พ.ค. 2559 18:20 - Super Userกิจกรรมการประชุมทางไกล

กิจกรรมการประชุมทางไกล "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
   นายฉลอง พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง เข [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...