พิมพ์

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ การนำเสนอบทเรียน PISA ของผู้ช่วยนักวิจัย

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ การนำเสนอบทเรียน PISA ของผู้ช่วย
นักวิจัย
     รองศาสตราจารย์วิชัย พาณิชย์สวย อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
ม.ราชภัฎสวนดุสิต ดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการ การนำเสนอบทเรียน
PISA ของผู้ช่วยนักวิจัยจำนวน 12 โรงเรียน โครงการวิจัย เรื่อง ผลของ
การใช้บทเรียน PISA ที่มีต่อความสามรถด้านทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ระยะที่ 2 โรงเรียนอนุบาลตรัง
ครูกาญจนา ไชยรัตน์ และครูณัชชา ชูเพ็ง เข้าร่วมนำเสนอบทเรียน
โดยมี อ.สมเกียรติ เพ็ญทอง ผอ.คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา สสวท.ผู้ทรง
คุณวุฒิ วิพากษ์บทเรียน PISA และให้ข้อคิด ณ ห้องลิขิต 2 โรงแรมสวน
ดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ 26 
มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพการนำเสนอบทเรียนทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพพิธีมอบเกียรติบัตรทั้งหมดที่นี่<<
  Presen PISA th2 60 1

Presen PISA th2 60 2

Presen PISA th2 60 3

Presen PISA th2 60 4

Presen PISA th2 60 5

Presen PISA th2 60 6

Presen PISA th2 60 7

Presen PISA th2 60 8

Presen PISA th2 60 9

Presen PISA th2 60 10

Presen PISA th2 60 11

Presen PISA th2 60 12

Presen PISA th2 60 13

Presen PISA th2 60 14

Presen PISA th2 60 15

Presen PISA th2 60 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้ง 3/2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้ง 3/2560
  นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรังเป็นประธานและ
ดำเนินการประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ร.ร.อนุบาลตรัง
ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพประชุมครูครั้งที่3/60ทั้งหมดที่นี่<<  ParjumKure 3 60 1

ParjumKure 3 60 2

ParjumKure 3 60 3

ParjumKure 3 60 4

ParjumKure 3 60 5

ParjumKure 3 60 6

ParjumKure 3 60 7

ParjumKure 3 60 8

ParjumKure 3 60 9

ParjumKure 3 60 10

ParjumKure 3 60 11

ParjumKure 3 60 12

ParjumKure 3 60 13

ParjumKure 3 60 14

ParjumKure 3 60 15

ParjumKure 3 60 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ กล่าวให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลราชบุรีในโอกาสที่เดินทางมา
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบลาตรัง อ.เมือง จ.ตรัง ณ ห้องประชุมโรงเรียน
อนุบาลตรัง 
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพศึกษาดูงานอ.ราชบุรีทั้งหมดที่นี่<<  Anubanradburee 60 1

Anubanradburee 60 2

Anubanradburee 60 3

Anubanradburee 60 4

Anubanradburee 60 5

Anubanradburee 60 6

Anubanradburee 60 7

Anubanradburee 60 8

Anubanradburee 60 9

Anubanradburee 60 10

Anubanradburee 60 11

Anubanradburee 60 12

Anubanradburee 60 13

Anubanradburee 60 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2559
        นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ปัจฉิมนิเทศ และอำลาสถาบัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพพิธีเปิดปัจฉิมนิเทศฯป.6 ทั้งหมดที่นี่<<
>>ไฟล์ที่1คลิกชมภาพปัจฉิมนิเทศฯป.6 ทั้งหมดที่นี่<<
>>ไฟล์ที่2คลิกชมภาพปัจฉิมนิเทศฯป.6 ทั้งหมดที่นี่<<
>>ไฟล์ที่3คลิกชมภาพปัจฉิมนิเทศฯป.6ทั้งหมดที่นี่<<

                                                                   AumlastabungPor6 59 1


AumlastabungPor6 59 2

AumlastabungPor6 59 3

AumlastabungPor6 59 4

AumlastabungPor6 59 5

AumlastabungPor6 59 6

AumlastabungPor6 59 7

AumlastabungPor6 59 8

AumlastabungPor6 59 9

AumlastabungPor6 59 10

AumlastabungPor6 59 11

AumlastabungPor6 59 12

AumlastabungPor6 59 13

AumlastabungPor6 59 14

AumlastabungPor6 59 15

AumlastabungPor6 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรม Anuban Trang School English Speaking Year Camp 2017

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรม Anuban Trang School English Speaking Year Camp
2017
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติ
เป็นประธานในการเปิดงานกิจกรรม Anuban Trang School English
Speaking Year Camp 2017
นักเรียนชั้น ป.4-ป.5 ณ ร.ร.อนุบาลตรัง
ระหว่าง
วันที่ 16-17 มีนาคม 2560
>>คลิกชมภาพบรรยากาศการเปิดCampทั้งหมดที่นี่<<

ESY 2017 1

ESY 2017 2

ESY 2017 3

D.A.R.E 59 4

ESY 2017 5

ESY 2017 6

ESY 2017 7

ESY 2017 8

ESY 2017 9

ESY 2017 10

ESY 2017 11

ESY 2017 12

ESY 2017 13

ESY 2017 14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ การนำเ...26 มี.ค. 2560 21:42 - Super Userกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ การนำเสนอบทเรียน PISA ของผู้ช่วยนักวิจัย

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการ การนำเสนอบทเรียน PISA ของผู้ช่วย
นักวิจัย
     รองศาสตราจ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมครูบุคลากรทางการศึกษ...24 มี.ค. 2560 19:52 - Super Userกิจกรรมประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้ง 3/2560

กิจกรรมประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้ง 3/2560
  นายกิตติศักดิ์ นาน [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลรา...24 มี.ค. 2560 18:32 - Super Userกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ กล่าวใ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นั...23 มี.ค. 2560 23:44 - Super Userกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา
2559
        นายกิตติศักดิ์ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการซ้อมพิธีวันอำลาสถาบันนั...20 มี.ค. 2560 22:26 - Super Userกิจกรรมการซ้อมพิธีวันอำลาสถาบันนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการซ้อมพิธีวันอำลาสถาบันนักเรียนชั้นป.6 ปีการศึกษา
2559
   นางชุติมา ภักดี ครู  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการจัดงานว...19 มี.ค. 2560 21:45 - Super Userกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันอำลาสถาบันนักเรียนช่วงชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันอำลาสถาบันนักเรียน
ช่วงชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559
   น [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...