พิมพ์

กิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
   นายศิริพัฒ พัฒกุล
 ผวจ.ตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุล
ยเดช โดยมีนายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 กล่าวรายงานถึงความ
เป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ ณ บริเวณเวทีใต้
อาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559
>>คลิกชมภาพพิธีเปิดนิทรรศการทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพบรรยากาศนิทรรศการ 1 ทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพบรรยากาศนิทรรศการ 2 ทั้งหมดที่นี่<<

NittasakanRor9 Open59 16

NittasakanRor9 Open59 1

NittasakanRor9 Open59 2

NittasakanRor9 Open59 3 NittasakanRor9 Open59 4

NittasakanRor9 Open59 5

NittasakanRor9 Open59 6

NittasakanRor9 Open59 7

NittasakanRor9 Open59 8

NittasakanRor9 Open59 9

NittasakanRor9 Open59 10

NittasakanRor9 Open59 11

NittasakanRor9 Open59 12

NittasakanRor9 Open59 13

NittasakanRor9 Open59 14

NittasakanRor9 Open59 15

NittasakanRor9 Open59 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมพิธีซ้อมการเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมพิธีซ้อมการเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหกรุณาธิคุณฯ
     นายกิตติศักดิ์ นานช้า
 ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครู
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ดำเนินการซักซ้อมพิธีเปิดงานนิทรรศการ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ( เปิดงานวันศุกร์ที่ 2 ธ.ค.59 ) ณ บริเวณเวทีอาคารเรียน 6
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันพุธที่ 30 พ.ย. 59 
>คลิกชมภาพการซ้อมพิธีเปิดนิทรรศการทั้งหมดที่นี่<

NitassakarnRor9 59 1

NitassakarnRor9 59 2

NitassakarnRor9 59 3

NitassakarnRor9 59 4 NitassakarnRor9 59 5

NitassakarnRor9 59 6

NitassakarnRor9 59 7

NitassakarnRor9 59 8

NitassakarnRor9 59 10

NitassakarnRor9 59 11

NitassakarnRor9 59 12

NitassakarnRor9 59 13NitassakarnRor9 59 14 ok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนต้านภัยยาเสพติด ปี 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนต้านภัยยาเสพติด ปี 2559
     โรงเรียนอนุบาลตรัง
 จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด
ประจำปี 2559 ทั้งนี้เพือให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างมาออกกำลังกาย และเล่น
กีฬาเพื่อสุขภาพ ไม่หมกมุ่นกับสิ่งเสพติด/อบายมุข เพลิดเพลินและมีความสุข
จากการออกกำลังกาย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้สมบูรณ์
แข็งแรงยิ่งขึ้น ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลตรัง
ระหว่าง
วันที่ 28 พ.ย. 59 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559
>คลิกชมภาพแข่นขันฟุตบอลต้านยาเสพติดทั้งหมดที่นี่<

Footsal 59 1

Footsal 59 2

Footsal 59 3

Footsal 59 4 Footsal 59 5

Footsal 59 6

Footsal 59 7

Footsal 59 8

Footsal 59 9

Footsal 59 10

Footsal 59 11

Footsal 59 12

Footsal 59 13

Footsal 59 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมบริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด ส่งคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมบริษัท เอสพีเคเซ็นเตอร์ จำกัดส่งคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ทดแทนให้กับโรงเรียน

     บริษัท เอสพีเคเซ็นเตอร์ จำกัด
 ดำเนินการจัดส่งและติดตั้งโทรทัศน์
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ตามที่ สพฐ.จัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรมจัด
หาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษาราย
การระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา(ทดแทน) ปีงบ
ประมาณ 2559  
วันพุธที่ 29 พ.ย. 59
>คลิกชมภาพอุปกรณ์และการติดตั้งทั้งหมดที่นี่<

Suprem ICT 59 1

Suprem ICT 59 2
Suprem ICT 59 3

Suprem ICT 59 4

Suprem ICT 59 5 Suprem ICT 59 6

Suprem ICT 59 8

Suprem ICT 59 9

Suprem ICT 59 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่8/2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยว
โรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่8/2559

     นายกิตติศักดิ์ นานช้า
 ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
และดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ( E-classroom) 
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 59
>>คลิกชมกาพบรรยากาศการประชุมครูทั้งหมดที่นี่<<

ParjumKRu 8 59 1

ParjumKRu 8 59 2

ParjumKRu 8 59 3

ParjumKRu 8 59 4

ParjumKRu 8 59 5 

ParjumKRu 8 59 6

ParjumKRu 8 59 7

ParjumKRu 8 59 8

ParjumKRu 8 59 9

ParjumKRu 8 59 10

ParjumKRu 8 59 11

ParjumKRu 8 59 12

ParjumKRu 8 59 13

ParjumKRu 8 59 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึก...03 ธ.ค. 2559 23:30 - Super Userกิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมพิธีซ้อมการเปิดนิทรรศการน้...01 ธ.ค. 2559 11:42 - Super Userกิจกรรมพิธีซ้อมการเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

กิจกรรมพิธีซ้อมการเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหกรุณาธิคุณฯ
     นายกิตติศักดิ์ น [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรี...01 ธ.ค. 2559 11:10 - Super Userกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนต้านภัยยาเสพติด ปี 2559

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนต้านภัยยาเสพติด ปี 2559
     โรงเรียนอนุบาลตรัง
  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมบริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำก...01 ธ.ค. 2559 10:19 - Super Userกิจกรรมบริษัท เอสพีเค เซ็นเตอร์ จำกัด ส่งคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียน

กิจกรรมบริษัท เอสพีเคเซ็นเตอร์ จำกัดส่งคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
ทดแทนให้กับโรงเรียน

&nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมเบื้องหลังการจัดนิทรรศการน...27 พ.ย. 2559 23:39 - Super Userกิจกรรมเบื้องหลังการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9

กิจกรรมเบื้องหลังการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9
    &n [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมข้าราชการครู บุคลา...27 พ.ย. 2559 14:39 - Super Userกิจกรรมการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่8/2559

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยว
โรงเรียนอนุบาลตรัง ค [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...