ติดต่อประสานงานทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 
                                                                   ทาง facebook ชื่อ
 
มหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรัง
                                   คลิกดู  รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 
                                   คลิกดู  ปกหน้าสูจิบัตร  ปกหลังสูจิบัตร         สูจิบัตร 1     สูติบัตร2    คลิกดู แผนผ้งโรงเรียนอนุบาลตรัง
                                                                คลิกเมาส์ ดูรายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระต่างๆ
 
คลิกเมาส์ดูผลการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ได้ทาง facebook : มหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรัง
 
                   
หรือดูผลการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 9 แต่ละกลุ่มสาระวิชาได้ที่นี่
                1.คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2. คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
                3.คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์                                4.  คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
             5.คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
                                     6. คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรูปฐมวัย
                       คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ได้ที่นี่
                      1.คลิกดูภาพกิจกรรมพิธีเปิดทั้งหมดที่นี่                                       2.ลิกดูภาพการต้อนรับรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน   3. ลิกดูภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะไทยวิทยฯคณิตฯ และปฐมวัย   4.คลิกชมภาพเก็บตกนายฉลอง พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง 1 เยี่ยม
                                                 5. คลิกชมภาพการประชุมผู้บริหารเครือข่าย ร.ร.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้

6. คลิกชมวิดีโอพิธีเปิดมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 ที่นี่
OpenAnuban 14 57


 
นายสมศักดิ์ ปะริสุธโท เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธาน
พิธีเ ปิดมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 9  ณ ร.ร.อนุบาลตรัง 9-10 ต.ค.2557

                                                                                                                                         By : Admin Niwan Chairat

พิมพ์

กิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 คัดเลือกภาค4 ตรังเกมส์

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31
คัดเลือกภาค 4 ตรังเกมส์

     นายสมศักดิ์ ปะริสุธโท เหมทานนท์
ผวจ.ตรังให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31 คัดเลือกภาค
"ตรังเกมส์" ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง ระหว่าง วันที่ 20-29 ตุลาคม
 2557
>>คลิกเมาส์ชมภาพการเตรีมตัวก่อนเปิดทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพพิธีเปิดทั้งหมดได้ที่นี่<<

TrangGarm 31 57 1

TrangGarm 31 57 0

TrangGarm 31 57 2

TrangGarm 31 57 3

TrangGarm 31 57 5

TrangGarm 31 57 7

TrangGarm 31 57 6

TrangGarm 31 57 8

TrangGarm 31 57 9

TrangGarm 31 57 10

TrangGarm 31 57 11

TrangGarm 31 57 12

TrangGarm 31 57 17

TrangGarm 31 57 14

TrangGarm 31 57 15

TrangGarm 31 57 17

TrangGarm 31 57 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมพิธีเปิดมหกรรมทักษะวิชาการ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมพิธีเปิดมหกรรมทักษะวิชาการ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด
14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9

     นายสมศักดิ์ ปะริสุธโท เหมทานนท์
ผวจ.ตรังให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในการเปิดงานมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 
จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 โดยมีนายชาญวิทย์ ยิกุสังข์ ผอ.โรงเรียนอนุบาล
ชุมพร ประธานเครือข่ายโรงเรียนอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ กล่าวรายงาน
ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557
>>คลิกเมาส์ชมภาพพิธีเปิดทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพรับประทานอาหารเช้าทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกเมาส์ชมภาพการแข่งขันสาระต่างๆทั้งหมด<
>>คลิกชมภาพประชุมผอ.เครือข่ายทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพเก็บตกทักษะวิชาการหมดที่นี่<<

Open Anuban14 57 13

Open Anuban14 57 14

Open Anuban14 57 15

Open Anuban14 57 16

Open Anuban14 57 17

Open Anuban14 57 18

Open Anuban14 57 19

Open Anuban14 57 20

Open Anuban14 57 21

Open Anuban14 57 22

Open Anuban14 57 23

Open Anuban14 57 24

Open Anuban14 57 25

Open Anuban14 57 25

Open Anuban14 57 27

Open Anuban14 57 28

Open Anuban14 57 29

Open Anuban14 57 30

Open Anuban14 57 31

Open Anuban14 57 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์คณะครู นักเรียน ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์คณะครู นักเรียน ร.ร.อนุบาลประจำ
จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้

     นายกิตติศักดิ์ นานช้า
ผอ.โรงเรียนอรนุบาลตรังและคณะครูให้การ
ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 
จังหวัดภาคใต้ ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมแข่งขัน มหกรรม
ทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ในระหว่าง
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557

 >>คลิกเมาส์ชมภาพงานเลี้ยงสังสรรค์ทั้งหมดที่นี่<<

2 Action anuban14 1

2 Action anuban14 2

2 Action anuban14 3

2 Action anuban14 4

2 Action anuban14 5

2 Action anuban14 6

2 Action anuban14 7

2 Action anuban14 8

2 Action anuban14 9

2 Action anuban14 10

2 Action anuban14 11

2 Action anuban14 12

2 Action anuban14 13

2 Action anuban14 14

2 Action anuban14 15

2 Action anuban14 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายต้อนรับมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายต้อนรับมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้
     นายทวี ชัยแก้ว ร
องผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานและดำเนิน
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ มหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาล
ประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง ระหว่าง
วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557

 >>คลิกเมาส์ชมภาพการประชุมทั้งหมดที่นี่<<

Action anuban14 1

Action anuban14 2

Action anuban14 3

Action anuban14 4

Action anuban14 5

Action anuban14 6

Action anuban14 7

Action anuban14 8

Action anuban14 9

Action anuban14 10

Action anuban14 11

Action anuban14 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนชนะเลิศห้องเรียนยอดนักอ่านครั้งที่ 2/2557

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนชนะเลิศห้องเรียนยอดนักอ่าน
ครั้งที่ 2/2557

     นางวิชุตา แกล้วทนงค์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติมอบ
เกียรติบัตรแก่นักเรียนห้องเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศห้องเรียนยอดนักอ่าน
ครั้งที่2/2557 ณ หน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 6 ตุลาคม 2557

 >>คลิกเมาส์ชมภาพพิธีมอบฯทั้งหมดที่นี่<<

Ero ReadBooK57 1

Ero ReadBooK57 2

Ero ReadBooK57 3

Ero ReadBooK57 4

Ero ReadBooK57 5

Ero ReadBooK57 6

Ero ReadBooK57 7

Ero ReadBooK57 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาว...12 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31 คัดเลือกภาค4 ตรังเกมส์

กิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 31
คัดเลือกภาค 4 ตรังเกมส์

      [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมพิธีเปิดมหกรรมทักษะวิชาการ ...11 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userกิจกรรมพิธีเปิดมหกรรมทักษะวิชาการ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9

กิจกรรมพิธีเปิดมหกรรมทักษะวิชาการ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด
14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9

  &nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์คณะครู นัก...10 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์คณะครู นักเรียน ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้

กกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์คณะครู นักเรียน ร.ร.อนุบาลประจำ
จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้

    &nbs [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายต...09 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userกิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายต้อนรับมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้

กิจกรรมประชุมเตรียมความพร้อมฝ่ายต้อนรับมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้
  &nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนชนะเ...08 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userกิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนชนะเลิศห้องเรียนยอดนักอ่านครั้งที่ 2/2557

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรนักเรียนชนะเลิศห้องเรียนยอดนักอ่าน
ครั้งที่ 2/2557

     นางวิชุต [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ค...07 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userกิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปี57

กิจกรรมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ปี57
    [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 03 มิถุนายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย
วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลครูจ้างรายเดือน
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล... Read More...