พิมพ์

ิกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ 10
ปีการศึกษา 2557

 
   นายวินัยทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรังเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน
กรีฑานักเรียนภานในกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง นายมีนายสุชาติ ธรรมพากรณ์ 
ผอ.โรงเรียนบ้านนาป้อกล่าวรายงาน เป้าหมายและจุดประสงค์ของการจัดการ
แข่งขันในครั้งนี้ โดยมี นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 
ในวันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2557  

>>คลิกชมภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิดทั้งหมด <<
>>คลิกชมภาพกิจกรรมการแข่งขันภาคบ่ายทั้งหมด <<
>>คลิกชมวิดีโอรำกลองยาวร.ร.อนุบาลตรังพิธีเปิด<<
>>คลิกชมวิดีโอกิจกรรมการแข่งขันทั้งหมด <<


Sport GroupTupteing57 1

 Sport GroupTupteing57 2

Sport GroupTupteing57 3

Sport GroupTupteing57 4

Sport GroupTupteing57 5

 Sport GroupTupteing57 6


Sport GroupTupteing57 7

Sport GroupTupteing57 8

Sport GroupTupteing57 9

 Sport GroupTupteing57 10

Sport GroupTupteing57 11

Sport GroupTupteing57 12

Sport GroupTupteing57 13

Sport GroupTupteing57 14

Sport GroupTupteing57 15

Sport GroupTupteing57 15

Sport GroupTupteing57 17

Sport GroupTupteing57 18

Sport GroupTupteing57 19

Sport GroupTupteing57 20

Sport GroupTupteing57 21

Sport GroupTupteing57 22

Sport GroupTupteing57 23

Sport GroupTupteing57 24

Sport GroupTupteing57 25

Sport GroupTupteing57 26

Sport GroupTupteing57 27

Sport GroupTupteing57 28

Sport GroupTupteing57 29

Sport GroupTupteing57 30

Sport GroupTupteing57 31

Sport GroupTupteing57 32

Sport GroupTupteing57 33

Sport GroupTupteing57 34

Sport GroupTupteing57 35

Sport GroupTupteing57 36

Sport GroupTupteing57 37

Sport GroupTupteing57 38

Sport GroupTupteing57 39

Sport GroupTupteing57 40

Sport GroupTupteing57 41

Sport GroupTupteing57 42

Sport GroupTupteing57 43

Sport GroupTupteing57 44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

เชิญร่วมสมโภชพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตรัง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

เชิญร่วมสมโภชพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตรัง
 
     เชิญร่วมสมโภชพระพุทธรูปประจำสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลตรัง
ในวันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00ิ น. ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง

>>คลิกเมาส์ชมภาพมณฑปทั้งหมด <<


Mondop 57 1

 Mondop 57 2

Mondop 57 3

Mondop 57 4

Mondop 57 5

 Mondop 57 6


Mondop 57 7

Mondop 57 8

Mondop 57 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

วันที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

วันที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
 
     โรงเรียนอนุบาลตรัง จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยมีายนิวรรณ ไชยรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลตรัง วิทยากร เป็นวันที่
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันเสาร์ที่ 26 กรกฏาคม 2557 

>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมการอบรม CAI ทั้งหมด <<


CAI anuban th2 57 1

 CAI anuban th2 57 2

CAI anuban th2 57 3

CAI anuban th2 57 4

CAI anuban th2 57 5

 CAI anuban th2 57 6


CAI anuban th2 57 7

CAI anuban th2 57 8

CAI anuban th2 57 9

 CAI anuban th2 57 10

CAI anuban th2 57 11


CAI anuban th2 57 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

ค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน"เครือข่ายโรงเรียนสุจริต

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

ค่ายเยาวชน"คนดีของแผ่นดิน"เครือข่ายโรงเรียนสุจริต"
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังให้เกียรติเป็นประธานใน
การเข้าค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียน
อนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ระหว่างวันที่ 25-26 ก.ค.57
>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมเข้าค่ายทั้งหมด <<

sudjarid school57 1

 sudjarid school57 2

sudjarid school57 3

sudjarid school57 4

sudjarid school57 5

sudjarid school57 6

sudjarid school57 7

sudjarid school57 8

sudjarid school57 9

sudjarid school57 10

sudjarid school57 11

sudjarid school57 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนช่วงชั้น ป.1 ปี 57

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนช่วงชั้น ป.1 ปี 57
   นางอุษณีย์ สีดำ รูหัวหน้าสายชั้น ป.1 นำคณะครูและนักเรียนสายชั้น ป.1
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสาถานที่ ณ อุทยานแห่งชาติบ่อน้ำร้อนควนแคง
อ.กันตัง จ.ตรัง และหาดราชมงคล อ.สิเกา จ.ตรังวันที่ 14 กรกฏาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมทัศนศึกษาทั้งหมด <<

Tasanasursa Por1 57 1

 Tasanasursa Por1 57 2

Tasanasursa Por1 57 3

Tasanasursa Por1 57 4

Tasanasursa Por1 57 5

Tasanasursa Por1 57 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 03 มิถุนายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย
วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลครูจ้างรายเดือน
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
วันศุกร์, 03 มกราคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.605/45ขนาด... Read More...