พิมพ์

กิจกรรมการประเมินครูเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะครูชำนาญการ(คศ.2)

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการประเมินครูเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
นายสุชาติ ธรรมพากรณ์ ผอ.ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาป้อ และ
นางกาญจนา ไชยรัตน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลตรัง คณะกรรมการประเมินนางสาวจันทร์ทิพย์ อ่อนแท้ ครู คศ.1 โรงเรียน
อนุบาลตรัง เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ(คศ.2) ณ ห้อง
ResourceCenter โรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 

>>คลิกชมภาพประเมินครูเข้าสู่ตำแหน่งครู คศ.2ที่นี่
<<

ParmomKurJantipKorSor2 60 1

ParmomKurJantipKorSor2 60 2

ParmomKurJantipKorSor2 60 3

ParmomKurJantipKorSor2 60 4

ParmomKurJantipKorSor2 60 5

ParmomKurJantipKorSor2 60 6

ParmomKurJantipKorSor2 60 7

ParmomKurJantipKorSor2 60 8

ParmomKurJantipKorSor2 60 9

ParmomKurJantipKorSor2 60 10

ParmomKurJantipKorSor2 60 11

ParmomKurJantipKorSor2 60 13

ParmomKurJantipKorSor2 60 14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560
   นายสำเริง ศรีวิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้
เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบิตนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ปีงบประมาณ
2560 กิจกรรม Impromptu Speech ป.1-3 และ ป.4-6 กิจกรรม Story
Telling ป.4-6 และกิจกรรม Multi Skills Competition ป.4-6 ณ 
บริเวณหน้าแถวโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560  

>>คลิกชมภาพพิธีมอบเกียรติบัตรทั้งหมดที่นี่
<<

English Test 60 1

English Test 60 2

English Test 60 3

English Test 60 4

English Test 60 5

English Test 60 6

English Test 60 7

English Test 60 8

English Test 60 9

English Test 60 10

English Test 60 11

English Test 60 12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการประเมินครูเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะครูชำนาญการ(คศ.2)

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการประเมินครูเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
นายสุชาติ ธรรมพากรณ์ ผอ.ชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านนาป้อ และ
นางกาญจนา ไชยรัตน์ ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลตรัง คณะกรรมการประเมินนางสาวนันทา ตั้นฉ้วน ครู คศ.1 โรงเรียน
อนุบาลตรัง เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ(คศ.2) ณ ห้อง
ResourceCenter โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 

>>คลิกชมภาพประเมินครูเข้าสู่ตำแหน่งครู คศ.2ที่นี่
<<

ParmonKureNunta 60 2

ParmonKureNunta 60 1

ParmonKureNunta 60 3

ParmonKureNunta 60 4

ParmonKureNunta 60 5

ParmonKureNunta 60 6

ParmonKureNunta 60 7

ParmonKureNunta 60 8

ParmonKureNunta 60 9

ParmonKureNunta 60 10

ParmonKureNunta 60 11

ParmonKureNunta 60 12

ParmonKureNunta 60 13

ParmonKureNunta 60 14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่6/2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่6/2560
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
และดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 
>คลิกชมภาพการประชุมครูบุคลากรทางการศึกษาที่นี่
<

ParjumKure 6 60 1

ParjumKure 6 60 2

ParjumKure 6 60 3

ParjumKure 6 60 4

ParjumKure 6 60 5

ParjumKure 6 60 6

ParjumKure 6 60 7

ParjumKur 5 60 8

ParjumKure 6 60 10

ParjumKure 6 60 11

ParjumKure 6 60 12

ParjumKure 6 60 13

ParjumKure 6 60 14
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ปี 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ปี 2560
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนทุกช่วง
ชั้นร่วมถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี
2560 ณ บริเวณอาคารเรียน 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 

>>
ไฟล์ที่1คลิกชมภาพพิธีถวายพระพร12สิงหามหาราชินีที่นี่<<

>>ไฟล์ที่2คลิกชมภาพพิธีถวายพระพร12สิงหามหาราชินีที่นี่<<

>>ไฟล์ที่3คลิกชมภาพพิธีถวายพระพร12สิงหามหาราชินีที่นี่<<

>>ไฟล์ที่4คลิกชมภาพพิธีถวายพระพร12สิงหามหาราชินีที่นี่<<


MaterDay anuban60 1
MaterDay anuban60 2

MaterDay anuban60 3

MaterDay anuban60 4

MaterDay anuban60 5

MaterDay anuban60 7

MaterDay anuban60 8

MaterDay anuban60 9

MaterDay anuban60 10

MaterDay anuban60 11

MaterDay anuban60 12

MaterDay anuban60 13

MaterDay anuban60 14

MaterDay anuban60 15

MaterDay anuban60 16
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมการประเมินครูเพื่อเข้าสู่ต...16 ส.ค. 2560 16:00 - Super Userกิจกรรมการประเมินครูเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะครูชำนาญการ(คศ.2)

กิจกรรมการประเมินครูเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)
   นายกิตติศัก [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรชนะเลิศการแข...16 ส.ค. 2560 15:12 - Super Userกิจกรรมมอบเกียรติบัตรชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษาปี2560

กิจกรรมมอบเกียรติบัตรชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2560
&n [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประเมินครูเพื่อเข้าสู่ต...15 ส.ค. 2560 22:53 - Super Userกิจกรรมการประเมินครูเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิทยฐานะครูชำนาญการ(คศ.2)

กิจกรรมการประเมินครูเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2)
   นายกิตติศัก [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลา...14 ส.ค. 2560 21:57 - Super Userกิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่6/2560

กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่6/2560
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราช...13 ส.ค. 2560 10:32 - Super Userกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ปี 2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ปี 2560
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญโร [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพร...12 ส.ค. 2560 23:23 - Super Userกิจกรรมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี ปี 2560

กิจกรรมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
ปี 2560
           นายกิตติศัก [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...