พิมพ์

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกียวข้องครั้ง1/2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกียวข้องครั้ง1/2559
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า  ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังกล่าวเปิดการประชุมและ
 ดำเนินการประชุมข้าราชการครูโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้อง
ประชุม(ห้อง E-Class Room) โรงเรีนยนอนุบาลตรัง 
วันที่ 8 ก.พ2559 
>
คลิกชมภาพการประชุมครูฯครั้งที่5/59ทั้งหมดที่นี่<<

ParjumKru 1 59 1

ParjumKru 1 59 2

ParjumKru 1 59 3

ParjumKru 1 59 4

ParjumKru 1 59 5

ParjumKru 1 59 6

ParjumKru 1 59 7

ParjumKru 1 59 8

ParjumKru 1 59 9

ParjumKru 1 59 10

ParjumKru 1 59 11

ParjumKru 1 59 12

ParjumKru 1 59 13

ParjumKru 1 59 14

ParjumKru 1 59 15

ParjumKru 1 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรก ปี พ.ศ. 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 

กิจกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
รอบแรก ปี พ.ศ. 2559

     นายพีรพล จริงจิตร รองผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานในการชี้แจง
การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ รอบแรกประจำปี พ.ศ.
2559 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สพป.ตรัง เขต 1 ระดบเขตพื้นที่การศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 31 ม.ค. 2559 
>>
คลิกชมภาพประชุมกรรมการคุมสอบทั้งหมดที่นี่<<

>>คลิกชมภาพบรรยากาศการสอบแข่งขันทั้งหมดที่นี่<<
 

TestInternationalRoun1 59 1

TestInternationalRoun1 59 2

TestInternationalRoun1 59 3

TestInternationalRoun1 59 4

TestInternationalRoun1 59 5

TestInternationalRoun1 59 6

TestInternationalRoun1 59 7

TestInternationalRoun1 59 8

TestInternationalRoun1 59 9

TestInternationalRoun1 59 10

TestInternationalRoun1 59 11

TestInternationalRoun1 59 12

TestInternationalRoun1 59 13

TestInternationalRoun1 59 14

TestInternationalRoun1 59 15

TestInternationalRoun1 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 

กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา
2558
     นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานเปิดการ
ประชุมและดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ประจำภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม(ห้อง E-Classroom)โรงเรียน
อนุบาลตรัง 
วันที่ 29 ม.ค. 2559 

>>คลิกชมภาพประชุมผู้ปกครองชั้นปฐมวัยทั้งหมดที่นี่<<
 

ParjumPupoxklonPatomwai2 58 1

ParjumPupoxklonPatomwai2 58 2

ParjumPupoxklonPatomwai2 58 3

ParjumPupoxklonPatomwai2 58 4

ParjumPupoxklonPatomwai2 58 5

ParjumPupoxklonPatomwai2 58 6

ParjumPupoxklonPatomwai2 58 7

ParjumPupoxklonPatomwai2 58 8

ParjumPupoxklonPatomwai2 58 9

ParjumPupoxklonPatomwai2 58 10

ParjumPupoxklonPatomwai2 58 11

ParjumPupoxklonPatomwai2 58 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการแนะแนวเรียนต่อชั้นม.1โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ ปี 59

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 

กิจกรรมการแนะแนวเรียนต่อชั้นม.1โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพัง
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2559

 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์มาให้การแนะ
แนะแนวการเข้าศึกษาต่อชั้นทัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลตรัง
วันที่ 28 ม.ค. 2559 

>>คลิกชมภาพกิจกรรมการแนะแนวทั้งหมดที่นี่<<
 

NaxnanWatgapang 58 1

NaxnanWatgapang 58 2

NaxnanWatgapang 58 3

NaxnanWatgapang 58 4

NaxnanWatgapang 58 5

NaxnanWatgapang 58 6

NaxnanWatgapang 58 7

NaxnanWatgapang 58 8

NaxnanWatgapang 58 9

NaxnanWatgapang 58 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการชมการถ่ายทดอสดการเสวนาเรื่องกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับการทดสอบ O-Net

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 

กิจกรรมการชมการถ่ายทดอสดการเสวนาเรื่อง"กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" กับการทดสอบ O-Net
 ครูโรงเรียนอนุบาลตรัง โดยฝ่ายวิชาการ จัดให้คณะครูรับชมการถ่ายทอด
สดการเสวนา เรื่อง "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" กับการทดสอบ O-Net
ทางช่อง ETV ณ ห้องอนุบาลตรังเคเบิ้ลทีวี  
วันที่ 28 ม.ค. 2559 

>>คลิกชมภาพชมการถ่ายทอดสด ETV ฯทั้งหมดที่นี่<<
 

ETV 59 1

ETV 59 2

ETV 59 3

ETV 59 4

ETV 59 5

ETV 59 6

ETV 59 7

ETV 59 8

ETV 59 9

ETV 59 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลา...09 ก.พ. 2559 00:13 - Super Userกิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกียวข้องครั้ง1/2559

  กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกียวข้องครั้ง1/2559
   นา [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางว...02 ก.พ. 2559 01:27 - Super Userกิจกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติรอบแรก ปี พ.ศ. 2559

  กิจกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ
รอบแรก ปี พ.ศ. 2559
     นายพีร [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน...02 ก.พ. 2559 00:40 - Super Userกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

  กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558
     นายก [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแนะแนวเรียนต่อชั้นม.1โรง...02 ก.พ. 2559 00:19 - Super Userกิจกรรมการแนะแนวเรียนต่อชั้นม.1โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพังสุรินทร์ ปี 59

  กิจกรรมการแนะแนวเรียนต่อชั้นม.1โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกะพัง
สุรินทร์ ปีการศึกษา 2559
 คณะ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการชมการถ่ายทดอสดการเสวนาเ...01 ก.พ. 2559 17:52 - Super Userกิจกรรมการชมการถ่ายทดอสดการเสวนาเรื่องกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กับการทดสอบ O-Net

  กิจกรรมการชมการถ่ายทดอสดการเสวนาเรื่อง"กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" กับการทดส [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร์นักเร...01 ก.พ. 2559 15:27 - Super Userกิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนช่วงชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2558

  กิจกรรมการเข้าค่ายคณิตศาสตร์นักเรียนช่วงชั้น ป.5 ปีการศึกษา
2558
นายกิตติศักดิ์ นานช้า [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...