พิมพ์

กิจกรรม Oxford Online Placement test นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรม Oxford Online Placement test นักเรียนชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2557
     คุณครูสุทธินี ศรีวัฒน์  ครูผู้รับผิดชอบโครงการสอบวัดระดับทาง
ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล Oxford Online Placement test
นักเรียนระดับชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้อง
ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 29 สิงหาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพการทดสอบทั้งหมดทั้งหมดที่นี่<<

TestOxfordOnline 57 1

TestOxfordOnline 57 2

TestOxfordOnline 57 3

TestOxfordOnline 57 4

TestOxfordOnline 57 5

TestOxfordOnline 57 6

TestOxfordOnline 57 7

TestOxfordOnline 57 8

TestOxfordOnline 57 9

TestOxfordOnline 57 10

TestOxfordOnline 57 11 TestOxfordOnline 57 12

TestOxfordOnline 57 14

TestOxfordOnline 57 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมต้อนรับคุณครูจิตตกวี คงสิทธิ์ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่โรงเรียนอนุบาลตรัง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมต้อนรับคุณครูจิตตกวี คงสิทธิ์ ในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง
      นายกิตติศักดิ์ นานช้า  ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นายทวี ชัยแก้ว อง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังให้เกียรติกล่าวต้อนรับคุณครูจิตตกวี คงสิทธิ์ และคณะ
ในโอกาสที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องประชุมโรงเรียน
อนุบาลตรัง 
วันที่ 29 สิงหาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพพิธีต้อนรับครูจิตตกวีทั้งหมดที่นี่<<

WelcomeTeacherJittakawee 57 1

WelcomeTeacherJittakawee 57 0

WelcomeTeacherJittakawee 57 2

WelcomeTeacherJittakawee 57 3

WelcomeTeacherJittakawee 57 4

WelcomeTeacherJittakawee 57 6

WelcomeTeacherJittakawee 57 5

WelcomeTeacherJittakawee 57 7

WelcomeTeacherJittakawee 57 8

WelcomeTeacherJittakawee 57 9

WelcomeTeacherJittakawee 57 10 WelcomeTeacherJittakawee 57 11

WelcomeTeacherJittakawee 57 12

WelcomeTeacherJittakawee 57 13

WelcomeTeacherJittakawee 57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

"กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน" ต่อยอดมุมหนังสือ ธนาคารแห่งแระเทศไทย ประจำปี 2557

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

"กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน" ต่อยอดมุมหนังสือ ธนาคารแห่งแระเทศไทย ประจำปี 2557
      คุณครูพจนาถ วุฒิวงศ์ ครูห้องบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลตรัง
ดำเนินการให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการตัดสินคัดเลือกผลงานนักเรียนชิงเงินรางวัลจำนวน 5000 บาท และหน้งสือจำนวน 100 เล่ม ใน
"กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน"ต่อยอดมุมหนังสือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำ
ปี 2557 ณ ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 28 สิงหาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพการตรวจผลงานทั้งหมดที่นี่<<

BookLibrary 57 1

BookLibrary 57 2

BookLibrary 57 3

BookLibrary 57 4

 

BookLibrary 57 5

BookLibrary 57 6

BookLibrary 57 7

BookLibrary 57 8

BookLibrary 57 9

BookLibrary 57 10

BookLibrary 57 11 BookLibrary 57 12

BookLibrary 57 13

BookLibrary 57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

ประชุมคณะกรรมการพานักเรียนร่วมงานเทศกาลหมูย่าง จ.ตรัง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

ประชุมคณะกรรมการพานักเรียนร่วมงานเทศกาลหมูย่าง จ.ตรัง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557
      ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธฺ์ เธียรสุรารักษ์ รองผอ.ร.ร.อนุบาลตรังดำเนินการ
ประชุมครูคณะกรรมการพานักเรียนร่วมงานเทศกาลหมูย่าง ตามที่จังหวัดตรัง
ร่วมกับหอการค้าจังหวัดตรัง และชมรมผู้ประกอบการหมูย่างจังหวัดตรัง จัดให้
มีงานเทศกาลหมูย่าง ครั้งที่ 25 ประจำปี 2557 ขึ้นในวันที่ 7 กันยายน 2557
ณ ห้องสมุด โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 28 สิงหาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพการประชุมทั้งหมดที่นี่<<

GrilledPork25th Trang57 1

GrilledPork25th Trang57 2

GrilledPork25th Trang57 3

GrilledPork25th Trang57 4

 

GrilledPork25th Trang57 5

GrilledPork25th Trang57 6

GrilledPork25th Trang57 7

GrilledPork25th Trang57 8

GrilledPork25th Trang57 9

GrilledPork25th Trang57 10

GrilledPork25th Trang57 11 GrilledPork25th Trang57 12

GrilledPork25th Trang57 13

GrilledPork25th Trang57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิิจกรรมนักเรียน ร.ร.อนุบาลตรังรับมอบทุนการศึกษาจาก สนง.พม.จ.ตรัง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิิจกรรมนักเรียนร.ร.อนุบาลตรังรับมอบทุนการศึกษา จาก สนง.พม.
จ.ตรัง
      นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ รอง ผวจ.ตรัง ให้เกียรติเป็นประธานใน
การเปิดงานมหกรรม พม.(พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) สร้างสุข
สู่คนไทย ด้วยใจเดียวกัน จ.ตรัง และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีตรัง 
วันที่ 26 สิงหาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมการรับทุนทั้งหมดที่นี่<<

POR MOR 57 1

POR MOR 57 2

POR MOR 57 3

POR MOR 57 4

 

POR MOR 57 5

POR MOR 57 6

POR MOR 57 7

POR MOR 57 8

POR MOR 57 9

POR MOR 57 10

POR MOR 57 11 POR MOR 57 12

POR MOR 57 13

POR MOR 57 14

 POR MOR 57 15

POR MOR 57 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 03 มิถุนายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย
วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลครูจ้างรายเดือน
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
วันศุกร์, 03 มกราคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.605/45ขนาด... Read More...