พิมพ์

กิจกรรมงานวันครูครั้งที่ 61 ปี 2560 จังหวัดตรัง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมงานวันครูครั้งที่ 61 ปี 2560 จังหวัดตรัง
  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง ประธานจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560
จ.ตรัง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" โรงเรียนอนุบาลตรัง โดย
นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกิจกรรม
งานวันครู จ.ตรัง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560

>คลิกชมภาพไฟล์ที่1งานวันครู ปี 60 จ.ตรังทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพไฟล์ที่2งานวันครู ปี 60 จ.ตรังทั้งหมดที่นี่<

TeacherDay60 1 TeacherDay60 2

TeacherDay60 3

TeacherDay60 4

TeacherDay60 5

TeacherDay60 6

TeacherDay60 7

TeacherDay60 8

TeacherDay60 9

TeacherDay60 10

TeacherDay60 11

TeacherDay60 12

TeacherDay60 13

TeacherDay60 14

TeacherDay60 15

TeacherDay60 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันครู 16 ม.ค.2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันครู 16 ม.ค.2560
 คณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.อนุบาลตรัง
ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันครู ปี 2560 โดยการร่วมมือกัน
เก็บขยะมูลฝอยบริเวณอาคารเรียน สนามกีฬา ถนนรอบๆโรงเรียน และถนน
สาธารณะบริเวณถนนเจิมปัญญา บริเวณสระน้ำสาธารณะสระเพิ่มสุข อ.เมือง
จ.ตรัง วันที่ 16 มกราคม 2560

>คลิกชมภาพกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งหมดที่นี่<

ClearrningTeacherDay 60 1 ClearrningTeacherDay 60 2

ClearrningTeacherDay 60 3

ClearrningTeacherDay 60 4

ClearrningTeacherDay 60 5

ClearrningTeacherDay 60 6

ClearrningTeacherDay 60 7

ClearrningTeacherDay 60 8

ClearrningTeacherDay 60 9

ClearrningTeacherDay 60 10

ClearrningTeacherDay 60 11

ClearrningTeacherDay 60 12

ClearrningTeacherDay 60 13

ClearrningTeacherDay 60 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2560
        โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ปี 2560 มีการจัดกิจกรรมการแสดงบนเวที และจัดกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อให้
นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกในกิจกรรมต่างๆอย่างหลาก
หลาย โดยมีการแจกของขวัญ และรางวัลเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจแก่
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่วถึงกัน ณ บริเวณเวทีอาคารเอนกประสงค์
และสนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

>คลิกชมภาพภาคเช้ากิจกรรมวันเด็ก60ทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพภาคบ่ายกิจกรรมวันเด็ก60ทั้งหมดที่นี่<

Studen Day 60 1 Studen Day 60 2

Studen Day 60 3

Studen Day 60 4

Studen Day 60 5

Studen Day 60 6

Studen Day 60 7

Studen Day 60 8

Studen Day 60 9

Studen Day 60 10

Studen Day 60 11

Studen Day 60 12

Studen Day 60 13

Studen Day 60 14

Studen Day 60 15

Studen Day 60 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานใน
พิธีอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าแถวโรงเรียน
อนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

>>คลิกชมภาพการอ่านสารวันเด็กฯปี 60 ทั้งหมดที่นี่<<

ReadSankStudenDay 60 1 ReadSankStudenDay 60 2

ReadSankStudenDay 60 3

ReadSankStudenDay 60 4

ReadSankStudenDay 60 5

ReadSankStudenDay 60 6

ReadSankStudenDay 60 7

ReadSankStudenDay 60 8

ReadSankStudenDay 60 9

ReadSankStudenDay 60 10

ReadSankStudenDay 60 11

ReadSankStudenDay 60 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
       นายสำเริง ศรีวิน ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ทำหน้าที่ประธานและดำเนินการประชุมครู คณะกรรมการการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปี 2560 โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องรีสอทร์เซ็นเตอร์ 
วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560

>>คลิกชมภาพการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่นี่<<

WanDexDay59 1 WanDexDay59 2

WanDexDay59 3

WanDexDay59 4
WanDexDay59 6

WanDexDay59 7

WanDexDay59 8

WanDexDay59 9

WanDexDay59 10

WanDexDay59 11

WanDexDay59 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมงานวันครูครั้งที่ 61 ปี 2560 จังห...18 ม.ค. 2560 01:06 - Super Userกิจกรรมงานวันครูครั้งที่ 61 ปี 2560 จังหวัดตรัง

กิจกรรมงานวันครูครั้งที่ 61 ปี 2560 จังหวัดตรัง
  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรัง ประธานจัดงาน [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโ...17 ม.ค. 2560 17:09 - Super Userกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันครู 16 ม.ค.2560

กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันครู 16 ม.ค.2560
 คณะผู้บริหารข้าราชการครูและบุค [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุ...17 ม.ค. 2560 01:32 - Super Userกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2560
        โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินกา [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ป...17 ม.ค. 2560 00:13 - Super Userกิจกรรมการอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

กิจกรรมการอ่านสารวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการจัดงานว...11 ม.ค. 2560 01:02 - Super Userกิจกรรมประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560
       นายสำเริง ศรีวิน ครู  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมคณะกรรมตรวจรับระบบคอมพิวเต...11 ม.ค. 2560 00:28 - Super Userกิจกรรมคณะกรรมตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ปีงบ 59

กิจกรรมคณะกรรมตรวจรับระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทน ปีงบประมาณ 2559
       คณะกรร [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...