พิมพ์

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการครูปฐมวัยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบ 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการครูปฐมวัยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 6 ปีงบ 2559
    นางปฎิชาติ หนูนุ่ม ศึกษานิเทศ สพป.ตรังเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน
และดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการครูปฐมวัย กิจกรรม "บ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย" ในโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่น
ที่ 6 ปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1
วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2559
 

>>คลิกชมภาพการประชุมครูปฐมวัยฯทั้งหมดที่นี่< <

HouseScienceNone R6 59 1

HouseScienceNone R6 59 2

HouseScienceNone R6 59 4

HouseScienceNone R6 59 5

HouseScienceNone R6 59 6

HouseScienceNone R6 59 7

HouseScienceNone R6 59 8

HouseScienceNone R6 59 9 HouseScienceNone R6 59 10

HouseScienceNone R6 59 11

HouseScienceNone R6 59 12

HouseScienceNone R6 59 13

HouseScienceNone R6 59 14

HouseScienceNone R6 59 15

HouseScienceNone R6 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่ทักษะชีวิต

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่ทักษะชีวิต ปี 2559
    พระครูสังวรธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดสาริการาม ประธานธานฝ่ายสงฆ์ และ นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.ร.ร.อนุบาลตรังประธานธานฝ่ายฆาราวาส
ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่
ทักษะชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง
ณ วัดสาริการราม อ.เมือง จ.ตรัง 
วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559
 

>คลิกชมภาพเสริมสร้างคุณธรรมภาคเช้าทั้งหมดที่นี่ <
 >คลิกชมภาพเสริมสร้างคุณธรรมภาคบ่ายทั้งหมดที่นี่<
>>คลิกชมภาพพิธีมอบเกียรติบัตรทั้งหมดที่นี่<<

KaiKungnatum Anuban 59 1

KaiKungnatum Anuban 59 2

KaiKungnatum Anuban 59 3

KaiKungnatum Anuban 59 4

KaiKungnatum Anuban 59 5

KaiKungnatum Anuban 59 6

KaiKungnatum Anuban 59 7

KaiKungnatum Anuban 59 8

KaiKungnatum Anuban 59 9 KaiKungnatum Anuban 59 10

KaiKungnatum Anuban 59 11

KaiKungnatum Anuban 59 12

KaiKungnatum Anuban 59 13

KaiKungnatum Anuban 59 14

KaiKungnatum Anuban 59 15

KaiKungnatum Anuban 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมค่ายคุณธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนชั้น ป.4 ปี 59

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมค่ายคุณธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียน
ชั้น ป.4 ปี 2559

    พระครูเมธีวรวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ และ
นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังประธานฝ่ายฆารวาส ให้
เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมค่ายคุณธรรม และพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
นักเรียนช่วงชั้น ป.4 โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ วัดนิโครธาราม (วัดกุฎิใน)
อ.เมือง จ.ตรัง 
วันที่ 23 มิถุนายน 2559
 

>>คลิกชมภาพซ้อมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่นี่<<
>>คลิกชมภาพพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่นี่<<
>>คลิกชมภาพค่ายคุณธรรมภาคบ่ายทั้งหมดที่นี่<<

PudtamamakaPor4 59 1

PudtamamakaPor4 59 2

PudtamamakaPor4 59 3

PudtamamakaPor4 59 4

PudtamamakaPor4 59 5

PudtamamakaPor4 59 6

PudtamamakaPor4 59 7

PudtamamakaPor4 59 8

PudtamamakaPor4 59 9 PudtamamakaPor4 59 10

PudtamamakaPor4 59 11

PudtamamakaPor4 59 12

PudtamamakaPor4 59 13

PudtamamakaPor4 59 14

PudtamamakaPor4 59 15

PudtamamakaPor4 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
Mini English Program (MEP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังให้เกียรติเป็นประธาน
และดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini
English Program (MEP) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 22 มิถุนายน 2559
 

>>คลิกชมภาพประชุมผู้ปกครอง MEP ทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพผู้ปกครอง MEPพบครูทั้งหมดที่นี่<<

Parjumpupoxkong MEP 59 1

Parjumpupoxkong MEP 59 2

Parjumpupoxkong MEP 59 3

Parjumpupoxkong MEP 59 4

Parjumpupoxkong MEP 59 5

Parjumpupoxkong MEP 59 6

Parjumpupoxkong MEP 59 7

Parjumpupoxkong MEP 59 8

Parjumpupoxkong MEP 59 9 Parjumpupoxkong MEP 59 10

Parjumpupoxkong MEP 59 11

Parjumpupoxkong MEP 59 12

Parjumpupoxkong MEP 59 13

Parjumpupoxkong MEP 59 14

Parjumpupoxkong MEP 59 15

Parjumpupoxkong MEP 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่วงชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่วงชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559

    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังให้เกียรติเป็นประธาน
และดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้น อ.2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันที่ 21 มิถุนายน 2559
 

>>คลิกชมภาพประชุมผู้ปกครอง อ.2 ทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพผู้ปกครอง อ.2 พบครูทั้งหมดที่นี่<<

ParjumPuPoxAnuban2 59 1

ParjumPuPoxAnuban2 59 2

ParjumPuPoxAnuban2 59 3

ParjumPuPoxAnuban2 59 4

ParjumPuPoxAnuban2 59 5

ParjumPuPoxAnuban2 59 6

ParjumPuPoxAnuban2 59 7

ParjumPuPoxAnuban2 59 8

ParjumPuPoxAnuban2 59 9 ParjumPuPoxAnuban2 59 10

ParjumPuPoxAnuban2 59 11

ParjumPuPoxAnuban2 59 12

ParjumPuPoxAnuban2 59 13

ParjumPuPoxAnuban2 59 14

ParjumPuPoxAnuban2 59 15

ParjumPuPoxAnuban2 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการครูปฐม...26 มิ.ย. 2559 23:20 - Super Userกิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการครูปฐมวัยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีงบ 2559

กิจกรรมประชุมเชิงปฎิบัติการครูปฐมวัยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำ...26 มิ.ย. 2559 15:51 - Super Userกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่ทักษะชีวิต

กิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่ทักษะชีวิต ปี 2559
    พระครูสังวรธรรม [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมค่ายคุณธรรมและพิธีแสดงตนเป...23 มิ.ย. 2559 23:51 - Super Userกิจกรรมค่ายคุณธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนชั้น ป.4 ปี 59

กิจกรรมค่ายคุณธรรมและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียน
ชั้น ป.4 ปี 2559
    พระครูเมธี [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโคร...22 มิ.ย. 2559 23:37 - Super Userกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
Mini English Program (MEP) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึก [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่ว...22 มิ.ย. 2559 11:21 - Super Userกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่วงชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่วงชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559
    นาย [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่ว...21 มิ.ย. 2559 15:06 - Super Userกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
&nb [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...