พิมพ์

ประชุมครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

ประชุมครูผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 คัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.ร.ร.อนุบาลตรัง ดำเนินการประชุมครูผู้
ควบคุมนักเรียน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 คัดเลือกตัวแทน
ระดับจังหวัด โดยมีนายทวี ชัยแก้ว รอง ผอ.ฝ่ายงบประมาณและ
การเงิน   ร.ร.อนุบาลตรัง ร่วมชี้แจง เป้าหมายและวัตถุประสงค์
ซึ่งในปีนี้ ร.ร.อนุบาลตรังได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 52
กิจกรรม ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลตรัง 
วันที่ 22 สิงหาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพการประชุมทั้งหมดที่นี่<<

Anuban Sinlapa 64 1

 Anuban Sinlapa 64 2

Anuban Sinlapa 64 3

Anuban Sinlapa 64 4

Anuban Sinlapa 64 5

Anuban Sinlapa 64 6

Anuban Sinlapa 64 7

Anuban Sinlapa 64 8

Anuban Sinlapa 64 9

Anuban Sinlapa 64 10

Anuban Sinlapa 64 11

Anuban Sinlapa 64 12

Anuban Sinlapa 64 13

Anuban Sinlapa 64 14 Anuban Sinlapa 64 15

Anuban Sinlapa 64 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิิจกรรมภาษาอังกฤษสื่อสาร Traditional ช่วงชั้น ป.4

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิิจกรรมภาษาอังกฤษสื่อสาร Traditional ช่วงชั้น ป.4
        ครูธณษา ชุมพล หัวหน้าสายชั้น ป.4 และ Teacher ชองเทล ครู
โปรแกรม Mini English Program จัดกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร
Traditional  
วันที่ 21 สิงหาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมTraditional ทั้งหมดที่นี่<<

Traditional Por4 2 57 1

 Traditional Por4 2 57 2

Traditional Por4 2 57 3

Traditional Por4 2 57 4

Traditional Por4 2 57 5

Traditional Por4 2 57 6

Traditional Por4 2 57 7

Traditional Por4 2 57 8

Traditional Por4 2 57 9

Traditional Por4 2 57 10

Traditional Por4 2 57 11

Traditional Por4 2 57 12

Traditional Por4 2 57 13

Traditional Por4 2 57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

โครงการปฏิบัติธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.อนุบาลตรัง ปี 2557

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

โครงการปฏิบัติธรรม ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.อนุบาลตรัง
ปี 2557

        นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.ร.ร.อนุบาลตรัง นำคณะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ณ วัดถ้ำสุมะโน อ.ศรีนครินทร์
จ.พัทลุง 
วันที่ 16 สิงหาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพการเดินทางเข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมดที่นี่ <<
>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมการทำวัตรเช้าทั้งหมดที่นี่ <<
>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมการปฏิบัติธรรมทั้งหมดที่นี่ <<
>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมพักรับประทานอาหารเจทั้งหมดที่นี่ <<
>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมการนั่งสมาธิ เดินจงกรมทั้งหมดที่นี่ <<

PatibustomVattamSomano 57 1

 PatibustomVattamSomano 57 2

PatibustomVattamSomano 57 3

PatibustomVattamSomano 57 4

PatibustomVattamSomano 57 5

 PatibustomVattamSomano 57 6


PatibustomVattamSomano 57 7

PatibustomVattamSomano 57 8

PatibustomVattamSomano 57 9

 PatibustomVattamSomano 57 10

PatibustomVattamSomano 57 11

PatibustomVattamSomano 57 12

PatibustomVattamSomano 57 13

PatibustomVattamSomano 57 14

PatibustomVattamSomano 57 15

PatibustomVattamSomano 57 16

 PatibustomVattamSomano 57 17

PatibustomVattamSomano 57 18

PatibustomVattamSomano 57 19

PatibustomVattamSomano 57 20

 PatibustomVattamSomano 57 21

PatibustomVattamSomano 57 22

PatibustomVattamSomano 57 23

PatibustomVattamSomano 57 24

PatibustomVattamSomano 57 25

PatibustomVattamSomano 57 26

PatibustomVattamSomano 57 27

PatibustomVattamSomano 57 28

PatibustomVattamSomano 57 29

PatibustomVattamSomano 57 30

PatibustomVattamSomano 57 31

PatibustomVattamSomano 57 32

PatibustomVattamSomano 57 33

PatibustomVattamSomano 57 34

PatibustomVattamSomano 57 35

PatibustomVattamSomano 57 36

PatibustomVattamSomano 57 37

PatibustomVattamSomano 57 38

PatibustomVattamSomano 57 39

PatibustomVattamSomano 57 40

 PatibustomVattamSomano 57 41

PatibustomVattamSomano 57 42

PatibustomVattamSomano 57 43

PatibustomVattamSomano 57 44

PatibustomVattamSomano 57 45

PatibustomVattamSomano 57 46

PatibustomVattamSomano 57 47

PatibustomVattamSomano 57 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์
        นักเรียนช่วงชั้น ป.6 ดำเนินการเป็นวิทยากรในการแก้ปัญหาการการ
คูณแก่นักเรียนที่ไม่จำสูตรคูณ โดยใช้โครงงานคณิตศาสตร์ กับนักเรียนช่วง
ชั้น ป.4-6 โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 15 สิงหาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ <<

Macth Klonarn 57 1

 Macth Klonarn 57 2

Macth Klonarn 57 3

Macth Klonarn 57 4

Macth Klonarn 57 5

 Macth Klonarn 57 6


Macth Klonarn 57 7

Macth Klonarn 57 8

Macth Klonarn 57 9

 Macth Klonarn 57 10

Macth Klonarn 57 11

Macth Klonarn 57 12

Macth Klonarn 57 13

Macth Klonarn 57 14

Macth Klonarn 57 15

Macth Klonarn 57 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการอบรมตามโครงการ อนุบาลตรังร่วมใจ ลดใช้พลังงาน

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการอบรมตามโครงการ อนุบาลตรังร่วมใจ ลดใช้พลังงาน
        นายทวี ชัยแก้ว รองผอ.ร.ร.อนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในการ
เปิดการอบรมตามโครงการ อนุบาลตรังร่วมใจ ลดการใช้พลังงาน แก่ข้าราช
การครู และบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.อนุบาลตรัง โดยเจ้าหน้าที่และพนักงาน
จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลตรัง 
วันที่ 15 สิงหาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ <<

LowWorld Hot 57 1

 LowWorld Hot 57 2

LowWorld Hot 57 3

LowWorld Hot 57 4

LowWorld Hot 57 5

 LowWorld Hot 57 6


LowWorld Hot 57 7

LowWorld Hot 57 8

LowWorld Hot 57 9

 LowWorld Hot 57 10

LowWorld Hot 57 11

LowWorld Hot 57 12

LowWorld Hot 57 13

LowWorld Hot 57 14

LowWorld Hot 57 15

LowWorld Hot 57 16

LowWorld Hot 57 17

 LowWorld Hot 57 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 03 มิถุนายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย
วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลครูจ้างรายเดือน
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
วันศุกร์, 03 มกราคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.605/45ขนาด... Read More...