ติดต่อประสานงานประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 
                                                                   ทาง facebook ชื่อ
 
มหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรัง
                                  

SlideShowAnuban

                                                                                                           By : Admin Niwan Chairat

พิมพ์

กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 2

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 2
  กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย
ครั้งที่ 10 วันที่ 2 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังมาฉายให้นักเรียน
ทุกช่วง
ชั้นของโรงเรียนอนุบาลตรัวงได้ดู ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรังระหว่าง 
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2557

>>คลิกเมาส์ดูภาพกิจกรรมชมภาพยนตร์ทั้งหมดที่นี่<<

2thDay MoveSince 57 1

 2thDay MoveSince 57 2

 2thDay MoveSince 57 3

2thDay MoveSince 57 4

2thDay MoveSince 57 5

2thDay MoveSince 57 6

2thDay MoveSince 57 7

2thDay MoveSince 57 8

2thDay MoveSince 57 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 4

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2557 วันที่ 4

 กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพื่อการเตรียมตัวสอบ O-NET และการอสบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา
2557 โดยคณะครูจากโรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์(ตรัง) ช่วงเวลา 07.30-
08.30 น. วันนี้เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
ระหว่างวันที่ 17 พ.ย.57 ถึง 12 ธ.ค. 57

>>คลิกเมาส์ดูภาพกวดวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมดที่นี่<<

4th Wittayanusone 57 1

 4th Wittayanusone 57 2

 4th Wittayanusone 57 4

4th Wittayanusone 57 5

4th Wittayanusone 57 6

4th Wittayanusone 57 7

4th Wittayanusone 57 8

4th Wittayanusone 57 3

4th Wittayanusone 57 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น  ป.6 
ปีการศึกษา 2557
  กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 เพื่อการเตรียมตัวสอบ O-NET และการสอบเข้าเรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 โดนคณะครูจากโรงเรียนกวด
วิชาวิทยานุสรณ์(ตรัง)ช่วงเวลา 07.30-08.30 น.วันนี้เรียนวิชาคณิตศาสตร์
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง ระหว่างวันที่ 17 พ.ย.57 - 12 ธ.ค.57
>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมกวดวิชาทั้งหมดที่นี่<<

2thDay Vittayanusone 57 1

 2thDay Vittayanusone 57 2

 2thDay Vittayanusone 57 3

2thDay Vittayanusone 57 4

2thDay Vittayanusone 57 5

2thDay Vittayanusone 57 6

2thDay Vittayanusone 57 7

2thDay Vittayanusone 57 8

2thDay Vittayanusone 57 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 3

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2557 วันที่ 3

 กิจกรรมเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เพื่อการเตรียมตัวสอบ O-NET และการอสบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา
2557 โดยคณะครูจากโรงเรียนกวดวิชาวิทยานุสรณ์(ตรัง) ช่วงเวลา 07.30-
08.30 น. วันนี้เรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
ระหว่างวันที่ 17 พ.ย.57 ถึง 12 ธ.ค. 57

>>คลิกเมาส์ดูภาพกิจกรรมกวดวิชาทั้งหมดที่นี่<<

3th Witayanusone 57 1

 3th Witayanusone 57 2

 3th Witayanusone 57 3

3th Witayanusone 57 4

3th Witayanusone 57 5

3th Witayanusone 57 6

3th Witayanusone 57 7

3th Witayanusone 57 8

3th Witayanusone 57 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 10

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 10
  กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย
ครั้งที่ 10 โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังมาฉายให้นักเรียนทุกช่วง
ชั้นของโรงเรียนอนุบาลตรัวงได้ดู ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรังระหว่าง
วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่<<

1th MoveSiecnDay 57 1

 1th MoveSiecnDay 57 2

 1th MoveSiecnDay 57 3

1th MoveSiecnDay 57 4

1th MoveSiecnDay 57 5

1th MoveSiecnDay 57 6

1th MoveSiecnDay 57 7

1th MoveSiecnDay 57 8

1th MoveSiecnDay 57 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทา...27 พ.ย. 2557 17:32 - Super Userกิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 4

กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2557 วันที่ 4
 กิจก [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทา...26 พ.ย. 2557 23:50 - Super Userกิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 3

กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6
ปีการศึกษา 2557 วันที่ 3  กิจก [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เ...26 พ.ย. 2557 21:16 - Super Userกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 2

กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 10 วันที่ 2
  กิจ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทา...26 พ.ย. 2557 20:35 - Super Userกิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ นักเรียนชั้น  ป.6 
ปีการศึกษา 2557
  กิจกร [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เ...24 พ.ย. 2557 23:29 - Super Userกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 10

กิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ประเทศไทย ครั้งที่ 10
  กิจกรรมเทศ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทา...24 พ.ย. 2557 23:00 - Super Userกิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมโครงการเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนชั้น ป.6 ปีการ
ศึกษา 2557
  กิจกรรมโค [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 03 มิถุนายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย
วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน... Read More...