พิมพ์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ OBEC Distance Learning System วันที่ 3

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ OBEC Distance Learning System วันที่ 3
         กิจกรรมวันที่ 3  
การอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการการ
จัดการศึกษาทางไกล สพฐ. OBEC Distance Learning System
ณ ห้องประชุมชลพฤกษ์ รีสอร์ทโรงเรียนอนุบาลตรัง นายนิวรรณ ไชรัตน์ 
ครู คศ.3 และนางกาญจนา ไชรัตน์ ครู คศ.3 เข้าร่วมการอบรม    ณ 
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก คืน
วันที่ 29 กันยายน 2557
>>คลิกเมาส์ภาพการอบรมวันที่ 3 ทั้งหมดทีนี่<<

E-Classroom 57 3 1

E-Classroom 57 3 2

E-Classroom 57 3 3

E-Classroom 57 3 4

E-Classroom 57 3 5

E-Classroom 57 3 6

E-Classroom 57 3 7

E-Classroom 57 3 8

E-Classroom 57 3 9

 E-Classroom 57 3 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ OBEC Distance Learning System ภาคกลางคืน

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ. OBEC Distance Learning System ภาคกลางคืน
         กิจกรรมภาคกลางคืน
การอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการการ
จัดการศึกษาทางไกล สพฐ. OBEC Distance Learning System
ณ ห้องประชุมชลพฤกษ์ รีสอร์ทโรงเรียนอนุบาลตรัง นายนิวรรณ ไชรัตน์ 
ครู คศ.3 และนางกาญจนา ไชรัตน์ ครู คศ.3 เข้าร่วมการอบรม    ณ 
ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก คืน
วันที่ 28 กันยายน 2557
>>คลิกเมาส์ภาพการอบรมภาคกลางคืนทั้งหมดทีนี่<<

E-Classroom 57 2 1

E-Classroom 57 2 2

E-Classroom 57 2 3

E-Classroom 57 2 4

E-Classroom 57 2 5

E-Classroom 57 2 6

E-Classroom 57 2 7

E-Classroom 57 2 8

E-Classroom 57 2 10

 E-Classroom 57 2 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ OBEC Distance Learning System

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการจัดการศึกษาทางไกล สพฐ. OBEC Distance Learning System
     นายสนิท แย้มเกษร
ผอ.สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการการจัดการศึกษา
ทางไกล สพฐ. OBEC Distance Learning System ณ ห้องประชุม
ชลพฤกษ์ รีสอร์ทโรงเรียนอนุบาลตรัง นายนิวรรณ ไชรัตน์ ครู คศ.3 และ
นางกาญจนา ไชรัตน์ ครู คศ.3 เข้าร่วมการอบรม ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท 
จ.นครนายก 
วันที่ 27-29 กันยายน 2557
>>คลิกเมาส์ภาพพิธีการอบรมทั้งหมดทีนี่<<

E-Classroom 57 0

E-Classroom 57 1

E-Classroom 57 2

E-Classroom 57 3

E-Classroom 57 4

E-Classroom 57 5

E-Classroom 57 6

E-Classroom 57 7

E-Classroom 57 8

 E-Classroom 57 9

E-Classroom 57 10

E-Classroom 57 11

E-Classroom 57 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 57

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 57
     นายวิชัย มานะสุทธิ์ 
ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง
ให้เกียรติเป็นประธานในการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิด
โรงเรียนอนุบาลตรัง ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กันยายน ของทุกปี ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 22 กันยายน 2557
>>คลิกเมาส์ภาพเตรียมตัววันกำเนิด ร.ร.ทั้งหมดทีนี่<<
>>คลิกเมาส์ภาพกิจกรรมวันกำเนิด ร.ร.ทั้งหมดทีนี่<<

Birthday Anubantrang57 1

Birthday Anubantrang57 2

Birthday Anubantrang57 3

Birthday Anubantrang57 4

Birthday Anubantrang57 5

Birthday Anubantrang57 6

Birthday Anubantrang57 7

Birthday Anubantrang57 8

Birthday Anubantrang57 9

 Birthday Anubantrang57 10

Birthday Anubantrang57 11

Birthday Anubantrang57 12

Birthday Anubantrang57 13

Birthday Anubantrang57 14

Birthday Anubantrang57 15

Birthday Anubantrang57 16

Birthday Anubantrang57 17

Birthday Anubantrang57 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ช่วงชั้น ป.4- ป.6

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ช่วงชั้น ป.4-ป.6
     ครูอตินุช สรรเกียรติกุล 
ครู วิทยฐานะชำนาญการ จัดกิจกรรมการ
เรีัยนการสอนวิชานาฏศิลป์ การรำไทย (จัดท่าทางการรำวงมาตรฐาน)
แก่นักเรียนช่วงชั้น ป.4- ช่วงชั้น ป.6 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน
อนุบาลตรัง 
วันที่ 19 กันยายน 2557
>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมนาฏศิลป์ทั้งหมดทีนี่<<

Danging Kruartenud 57 1

Danging Kruartenud 57 2

Danging Kruartenud 57 3

Danging Kruartenud 57 4

Danging Kruartenud 57 5

Danging Kruartenud 57 6

Danging Kruartenud 57 7

Danging Kruartenud 57 8

Danging Kruartenud 57 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 03 มิถุนายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย
วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลครูจ้างรายเดือน
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล... Read More...