พิมพ์

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ช่วงชั้น ป.4- ป.6

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ช่วงชั้น ป.4-ป.6
     ครูอตินุช สรรเกียรติกุล 
ครู วิทยฐานะชำนาญการ จัดกิจกรรมการ
เรีัยนการสอนวิชานาฏศิลป์ การรำไทย (จัดท่าทางการรำวงมาตรฐาน)
แก่นักเรียนช่วงชั้น ป.4- ช่วงชั้น ป.6 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียน
อนุบาลตรัง 
วันที่ 19 กันยายน 2557
>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมนาฏศิลป์ทั้งหมดทีนี่<<

Danging Kruartenud 57 1

Danging Kruartenud 57 2

Danging Kruartenud 57 3

Danging Kruartenud 57 4

Danging Kruartenud 57 5

Danging Kruartenud 57 6

Danging Kruartenud 57 7

Danging Kruartenud 57 8

Danging Kruartenud 57 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการทำอาหารจานเดียว ชั้น ป.6/4 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการทำอาหารจานเดียว ชั้น ป.6/4 กลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี

     ครูนิวรรณ ไชยรัตน์
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานบ้าน)ชั้น
ป.6/4 ฝึกการทำเมนูอาหารจานเดียว ณ ห้องกลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 19 กันยายน 2557
>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมการทำอาหารทั้งหมดที<<

6 4 foodShow 57 0

6 4 foodShow 57 1

6 4 foodShow 57 2

6 4 foodShow 57 3

6 4 foodShow 57 4

6 4 foodShow 57 5

6 4 foodShow 57 6

6 4 foodShow 57 7

6 4 foodShow 57 8

 6 4 foodShow 57 9

6 4 foodShow 57 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

วันที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

วันที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา
     คณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ จาก สสวท.
จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ การจัดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 19 กันยายน 2557
>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ <<

2 STME 57 1

2 STME 57 4

2 STME 57 2

2 STME 57 5

2 STME 57 6

2 STME 57 7

2 STME 57 8

2 STME 57 9

2 STME 57 10

 2 STME 57 11

2 STME 57 12

2 STME 57 13

2 STME 57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัยตามแนวทางสะเต็มศึกษา
     นายพยุงศักดฺิ์ กัญจนโรจน์ 
รอง ผอ. สพป.ตรัง เขต 1 ให้เกียรติเป็น
ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัย ตามแนว   ทางสะเต็มศึกษา โดยมี นายทวี ชัยแก้ว  รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง
กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 18 กันยายน 2557
>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ <<

STEM 57 1

STEM 57 2

STEM 57 3

STEM 57 4

STEM 57 5

STEM 57 6

STEM 57 8

STEM 57 9

STEM 57 8

 STEM 57 9

STEM 57 10

STEM 57 11

STEM 57 12

STEM 57 13

STEM 57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมส่งมอบ Tablet เพื่อการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2 ปี 2557

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมส่งมอบ Tablet เพื่อการเรียนการสอนนักเรียนชั้น ป.2 ปี 2557
     นายทวี ชัยแก้ว
รอง ผอ. โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการส่ง
มอบ Tablet เพื่อการเรียนการสอนแก่นักเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2557
ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 17 กันยายน 2557
>>คลิกเมาส์ชมภาพการมอบ Tablet ทั้งหมดที่นี่ <<

Teblet Por2 57 1

Teblet Por2 57 2

Teblet Por2 57 3

Teblet Por2 57 4

Teblet Por2 57 5

Teblet Por2 57 6

Teblet Por2 57 7

Teblet Por2 57 8

Teblet Por2 57 9

 Teblet Por2 57 10

Teblet Por2 57 11

Teblet Por2 57 12

Teblet Por2 57 13

Teblet Por2 57 14

Teblet Por2 57 15

Teblet Por2 57 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 03 มิถุนายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย
วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลครูจ้างรายเดือน
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล... Read More...