พิมพ์

กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสพป.ตรัง 1

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของสถาน
ศึกษาสังกัดสพป.ตรัง 1
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย
 สพป.ตรัง เขต 1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

>>คลิกชมภาพนิเทศติดตามตรวจสอบฯทั้งหมดที่นี่<<
  ParjumPuPoxKronPor5 60 1

ParjumPuPoxKronPor5 60 2

ParjumPuPoxKronPor5 60 3

ParjumPuPoxKronPor5 60 4

ParjumPuPoxKronPor5 60 5

ParjumPuPoxKronPor5 60 6

ParjumPuPoxKronPor5 60 7

ParjumPuPoxKronPor5 60 8

ParjumPupoxkornPor6 60 9

ParjumPuPoxKronPor5 60 9

ParjumPuPoxKronPor5 60 10

ParjumPuPoxKronPor5 60 11

ParjumPuPoxKronPor5 60 12

Parmurn Nittard Tidtram60 13

Parmurn Nittard Tidtram60 14

Parmurn Nittard Tidtram60 15

Parmurn Nittard Tidtram60 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

>>คลิกชมภาพประชุมผู้ปกครองป.5ทั้งหมดที่นี่<<
  ParjumPuPoxKronPor5 60 1

ParjumPuPoxKronPor5 60 2

ParjumPuPoxKronPor5 60 3

ParjumPuPoxKronPor5 60 4

ParjumPuPoxKronPor5 60 5

ParjumPuPoxKronPor5 60 6

ParjumPuPoxKronPor5 60 7

ParjumPuPoxKronPor5 60 8

ParjumPupoxkornPor6 60 9

ParjumPuPoxKronPor5 60 9

ParjumPuPoxKronPor5 60 10

ParjumPuPoxKronPor5 60 11

ParjumPuPoxKronPor5 60 12

ParjumPuPoxKronPor5 60 13

ParjumPuPoxKronPor5 60 14

ParjumPuPoxKronPor5 60 15

ParjumPuPoxKronPor5 60 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
เปิดการประชุมและดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560

>>คลิกชมภาพประชุมผู้ปกครองป.6ทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพผู้ปกครองพบครูประจำชั้นทั้งหมดที่นี่<<
  ParjumPupoxkornPor6 60 1

ParjumPupoxkornPor6 60 2

ParjumPupoxkornPor6 60 3

ParjumPupoxkornPor6 60 4

ParjumPupoxkornPor6 60 5

ParjumPupoxkornPor6 60 6

ParjumPupoxkornPor6 60 7

ParjumPupoxkornPor6 60 8

ParjumPupoxkornPor6 60 9

ParjumPupoxkornPor6 60 10

ParjumPupoxkornPor6 60 11

ParjumPupoxkornPor6 60 12

ParjumPupoxkornPor6 60 13

ParjumPupoxkornPor6 60 14
ParjumPupoxkornPor6 60 15

ParjumPupoxkornPor6 60 16

ParjumPupoxkornPor6 60 17

ParjumPupoxkornPor6 60 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อประถัม ช่างประดิษฐ์ บิดาครูเปรมใจ เจียมจราพันธ์

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อประถัม ช่างประดิษฐ์ บิดาครู
เปรมใจ เจียมจราพันธ์
        คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรังร่วมงาน
บำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อประถัม ช่างประดิษฐ์ บิดาครูเปรมใจ เจียมจราพันธ์ ณ 
วัดชนาธิปเฉลิม อ.เมือง จ.สตูล 
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560

>>คลิกชมภาพร่วมบำเพ็ญกุศลศพทั้งหมดที่นี่<<
  Black FaterKob 60 1

Black FaterKob 60 2

Black FaterKob 60 3


Black FaterKob 60 5

Black FaterKob 60 6

Black FaterKob 60 7

Black FaterKob 60 8

Black FaterKob 60 9

Black FaterKob 60 10

Black FaterKob 60 11

Black FaterKob 60 12

Black FaterKob 60 13

Black FaterKob 60 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการจัดทำเอกสารรูปเล่มการประเมิน WORLD CLASS STANDARD SCHOOL

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการจัดทำเอกสารรูปเล่มการประเมิน  WORLD CLASS
STANDARD SCHOOL
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง ช่วยกำกับ
ดูแล และให้คำแนะนำแก่คณะครูทีมงานจัดทำเอกสารรูปเล่มเพื่อรองรับการ
ประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากลสู่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA WORLD CLASS STANDARD SCHOOL ปี
2559-2560 โดยมี น.ส.ผุสดี บ่นหา ครูหัวหน้างานฝ่ายวิชาการ ช่วยอำนวย
ความสดวกในการจัดทำ ณ ห้อง RESOUCE CENTER โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560

>>คลิกชมภาพการจัดทำเอกสารรูปเล่มทั้งหมดที่นี่<<
  WORLD CLASS 2 60 1

WORLD CLASS 2 60 2

WORLD CLASS 2 60 3

WORLD CLASS 2 60 4

WORLD CLASS 2 60 5

WORLD CLASS 2 60 6

WORLD CLASS 2 60 7

WORLD CLASS 2 60 8

WORLD CLASS 2 60 9

WORLD CLASS 2 60 10

WORLD CLASS 2 60 11

WORLD CLASS 2 60 12

WORLD CLASS 2 60 13

WORLD CLASS 2 60 14

WORLD CLASS 2 60 15

WORLD CLASS 2 60 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและเตรี...24 พ.ค. 2560 16:09 - Super Userกิจกรรมนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาสังกัดสพป.ตรัง 1

กิจกรรมนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของสถาน
ศึกษาสังกัดสพป.ตรัง 1
    นายกิต [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นประ...24 พ.ค. 2560 12:01 - Super Userกิจกรรมประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
    นายกิต [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นประ...23 พ.ค. 2560 09:47 - Super Userกิจกรรมประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560
    นายกิต [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อป...21 พ.ค. 2560 19:08 - Super Userกิจกรรมร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อประถัม ช่างประดิษฐ์ บิดาครูเปรมใจ เจียมจราพันธ์

กิจกรรมร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อประถัม ช่างประดิษฐ์ บิดาครู
เปรมใจ เจียมจราพันธ์
  &nbs [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการจัดทำเอกสารรูปเล่มการปร...12 พ.ค. 2560 23:21 - Super Userกิจกรรมการจัดทำเอกสารรูปเล่มการประเมิน  WORLD CLASS STANDARD SCHOOL

กิจกรรมการจัดทำเอกสารรูปเล่มการประเมิน  WORLD CLASS
STANDARD SCHOOL
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เช [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมงานวิชาการและการจัดเ...12 พ.ค. 2560 18:29 - Super UserกิจกรรมประชุมงานวิชาการและการจัดเตรียมเอกสารรับการประเมินWORLD CLASS STANDRD SCHOOL

กิจกรรมประชุมงานวิชาการและการจัดเตรียมเอกสารรับการประเมิน WORLD CLASS STANDRD SCHOOL
      นางสาวผ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...