พิมพ์

กิจกรรมพิธีรดน้ำศพบิดาคุณครูชุติมา ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมพิธีรดน้ำศพบิดาคุณครูชุติมา ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
   นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในพิธีรด
น้ำ
ศพคุณพ่อนเรศ คำแก้ว บิดาคุณครูชุติมา ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
ณ วัดควนวิเศษ อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ระหว่างวันที่
24-27 สิงหาคม 2559 และกำหนดการฌาปนกิจ วันที่ 27 สิงหาคม 2559
ณ เมรุ วัดควนวิเศษ อ.เมือง จ.ตรัง 
วันที่ 23 สิงหาคม 2559

>ชมภาพพิธีรดน้ำศพคุณบิดาคุณครูชุติมาทั้งหมดที่นี<

FarterPu 59 1

FarterPu 59 2

FarterPu 59 3

FarterPu 59 4

FarterPu 59 5

FarterPu 59 6

FarterPu 59 7

FarterPu 59 8 FarterPu 59 9

FarterPu 59 10

FarterPu 59 11

FarterPu 59 12

FarterPu 59 13

FarterPu 59 14

FarterPu 59 15 FarterPu 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ปี 59

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ปี 2559
   นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ โรองผอ.สพป.ตรังเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานใน
การประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง
โดยมีนายสุชาติ ธรรมพากรณ์ ผอ.โรงเรียนบ้านนาป้อ ประธานกลุ่มกล่าว
รายงาน ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ จ.ตรัง 
วันที่  19 สิงหาคม 2559

>ชมภาพประชุมครูกลุ่ม ร.ร.ทับเที่ยงทั้งหมดที่นี<

ParJumGoupTubtring 59 1

ParJumGoupTubtring 59 2

ParJumGoupTubtring 59 3

ParJumGoupTubtring 59 4

ParJumGoupTubtring 59 5

ParJumGoupTubtring 59 6

ParJumGoupTubtring 59 7

ParJumGoupTubtring 59 8 ParJumGoupTubtring 59 10

ParJumGoupTubtring 59 11

ParJumGoupTubtring 59 12

ParJumGoupTubtring 59 13

ParJumGoupTubtring 59 14

ParJumGoupTubtring 59 15

ParJumGoupTubtring 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมแสดงความยินดีความสำเร็จโครงงานและถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาปี 59

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมแสดงความยินดีความสำเร็จโครงงานและถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬา ปี 2559
   คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลตรัง แสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรังที่ได้รับเกียรติบัตรและถ้วยรางวัลชนะเลิศใน
การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จ.ตรัง ปี 59 กีฬากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง
และโครงงานวิชาการต่างๆ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันที่  19 สิงหาคม 2559

>ชมภาพแสดงความยินดีกับความสำเร็จทั้งหมดที่นี<

HappySport 59 1

HappySport 59 2

HappySport 59 3

HappySport 59 4

HappySport 59 5

HappySport 59 6

HappySport 59 7

HappySport 59 8 HappySport 59 9

HappySport 59 10

HappySport 59 11

HappySport 59 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
    คุณครูชุติมา ภักดี ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลตรัง หัวหน้าสายชั้น ป.6
พร้อมคณะครูสายชั้น ป.6 นำนักเรียนสายชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลตรัง จำนวน
237 คน ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ คณะวิทยา-
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
วันที่  18  สิงหาคม 2559

>ชมภาพออกเดินทางร่วมงานสัปดาห์วิทย์ฯทั้งหมดที่นี<
>คลิกชมภาพร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทย์ฯทั้งหมดที่นี<
>ชมภาพทัศนศึกษาทะเลน้อยเดินทางกลับทั้งหมดที่นี<

ScienceDay 59 0

ScienceDay 59 2

ScienceDay 59 3

ScienceDay 59 4

ScienceDay 59 5

ScienceDay 59 6

ScienceDay 59 7

ScienceDay 59 8 ScienceDay 59 9

ScienceDay 59 10

ScienceDay 59 11

ScienceDay 59 12

ScienceDay 59 13

ScienceDay 59 14

ScienceDay 59 15

ScienceDay 59 16

ScienceDay 59 17

ScienceDay 59 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการแนะแนวเรียนต่อโรงเรียนดาวนายร้อย ปีการศึกษา 2560

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการแนะแนวเรียนต่อโรงเรียนดาวนายร้อย ปีการศึกษา 2560
    คณะเจ้าหน้าที่ โรงเรียนดาวนายร้อย มาบริการให้การแนะแนวการศึกษา
ต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนผู้ชาย ชั้น ป.6 
โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันที่  17  สิงหาคม 2559

>คลิกชมภาพการแนะแนวดาวนายร้อยทั้งหมดที่นี<

DAONAIROI 59 1

DAONAIROI 59 2

DAONAIROI 59 3

DAONAIROI 59 4

DAONAIROI 59 5

DAONAIROI 59 6

DAONAIROI 59 7

DAONAIROI 59 8 DAONAIROI 59 10

DAONAIROI 59 11

DAONAIROI 59 12

DAONAIROI 59 13

DAONAIROI 59 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมพิธีรดน้ำศพบิดาคุณครูชุติม...24 ส.ค. 2559 01:34 - Super Userกิจกรรมพิธีรดน้ำศพบิดาคุณครูชุติมา ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง

กิจกรรมพิธีรดน้ำศพบิดาคุณครูชุติมา ภักดี ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง
   นายกิตติศักดิ์ น [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลา...20 ส.ค. 2559 12:39 - Super Userกิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ปี 59

กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ปี 2559
   นางจ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมแสดงความยินดีความสำเร็จโคร...20 ส.ค. 2559 11:54 - Super Userกิจกรรมแสดงความยินดีความสำเร็จโครงงานและถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาปี 59

กิจกรรมแสดงความยินดีความสำเร็จโครงงานและถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬา ปี 2559
   คณะครูและนั [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งช...19 ส.ค. 2559 00:43 - Super Userกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2559

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
    คุณครูชุติมา ภักดี ครู คศ.3 โรงเร [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแนะแนวเรียนต่อโรงเรียนด...18 ส.ค. 2559 00:13 - Super Userกิจกรรมการแนะแนวเรียนต่อโรงเรียนดาวนายร้อย ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการแนะแนวเรียนต่อโรงเรียนดาวนายร้อย ปีการศึกษา 2560
    คณะเจ้าหน้าที่ โรงเรี [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมรับประทานโล่เกียรติคุณลูกก...17 ส.ค. 2559 12:51 - Super Userกิจกรรมรับประทานโล่เกียรติคุณลูกกตัญญููแห่งชาติฯประจำปี 2559

กิจกรรมรับประทานโล่เกียรติคุณลูกกตัญญููแห่งชาติฯประจำปี 2559
นางเกดมณี ณ พัทลุง(ครูผึ้ง [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...