พิมพ์

โรงเรียนอนุบาลตรังร่วมการแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ" อนุบาล14 จังวัดภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 โรงเรียนอนุบาลตรังร่วมการแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ"      อนุบาล 14 จังวัดภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
       
นายชาญวิทย์ ปิกุสังข์ ผอ.ร.ร.อนุบาลชุมพร กล่าวรายงาน และกล่าว
ต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ" Iณ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร
วันที่ 1 เมษายน 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพขบวนพาเหรด และพิธีเปืดอนุบาลเกมส์ 57<<
>>คลิกเมาส์ชมภาพการแข่งขัน และเชียร์รีดเดอร์อนุบาลเกมส์ 57<<
>>คลิกเมาส์ชมภาพพิธีปิด และเลี้ยงสังสรรค์ อนุบาลเกมส์ 57<<
>>เก็บตกการแข่งขันกีฬา"อนุบาลประสานใจ"ปี 57<<
>>คลิกเมาส์ชม VTR ขบวนพาเหรด ร.ร.อนุบาลตรัง<<

 

Anuban14 Sport 57 0

 Anuban14 Sport 57 1

Anuban14 Sport 57 2

Anuban14 Sport 57 3

Anuban14 Sport 57 4

Anuban14 Sport 57 5

Anuban14 Sport 57 6

 Anuban14 Sport 57 7

 Anuban14 Sport 57 8

Anuban14 Sport 57 9

 Anuban14 Sport 57 10

Anuban14 Sport 57 11

Anuban14 Sport 57 12

Anuban14 Sport 57 13

 Anuban14 Sport 57 14

Anuban14 Sport 57 15

 Anuban14 Sport 57 16

 

Anuban14 Sport 57 17

Anuban14 Sport 57 18

Anuban14 Sport 57 19

Anuban14 Sport 57 21

Anuban14 Sport 57 22

Anuban14 Sport 57 23

Anuban14 Sport 57 24

Anuban14 Sport 57 25

Anuban14 Sport 57 26

Anuban14 Sport 57 27

Anuban14 Sport 57 28

Anuban14 Sport 57 31

Anuban14 Sport 57 32

Anuban14 Sport 57 33

Anuban14 Sport 57 34

Anuban14 Sport 57 35

Anuban14 Sport 57 36

Anuban14 Sport 57 37

Anuban14 Sport 57 38

Anuban14 Sport 57 40

Anuban14 Sport 57 38

Anuban14 Sport 57 41

Anuban14 Sport 57 42

 Anuban14 Sport 57 44

Anuban14 Sport 57 45

Anuban14 Sport 57 46

Anuban14 Sport 57 47

Anuban14 Sport 57 48

Anuban14 Sport 57 50

Anuban14 Sport 57 51

Anuban14 Sport 57 52

Anuban14 Sport 57 53

Anuban14 Sport 57 54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

โรงเรียนอนุบาลตรังคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ ปี 57

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

โรงเรียนอนุบาลตรังคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอนุบาลประสานใจ ปี 57
 
นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.ร.ร.อนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้
"อนุบาลเกมส์" ณ จังหวัดชุมพร 31 มีนาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพเดินทางเข้าร่วม อนุบาลเกมส์<<
>
>คลิกเมาส์ชมภาพพิธีต้อนรับครูอนุบาล14จังหวัดภาคใต้<<

 

AnubanGream 57 1

 AnubanGream 57 2

AnubanGream 57 3

AnubanGream 57 4

AnubanGream 57 5

AnubanGream 57 6

AnubanGream 57 8

 AnubanGream 57 9

 AnubanGream 57 10

AnubanGream 57 11

 AnubanGream 57 12

AnubanGream 57 13

AnubanGream 57 14

AnubanGream 57 15

 AnubanGream 57 16

AnubanGream 57 11

 AnubanGream 57 15

 

AnubanGream 57 18

AnubanGream 57 19

AnubanGream 57 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

โรงเรียนอนุบาลตรังขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปีการศึกษา 2556

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 โรงเรียนอนุบาลตรังขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูทุกท่าน
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
"หนึ่งแสนครูดี" ประจำปีการศึกษา 2556

>>คลิกเมาส์ชมภาพตัวเต็ม " หนึ่งแสนครูดี" ปี 56<<

100000 KruDee 56 OK 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

โรงเรียนอนุบาลตรังจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และเข้าค่ายนักเรียนชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

โรงเรียนอนุบาลตรังจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และเข้าค่าย
นักเรียนชั้น อ.1 ปีการศึกษา 2557
     นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.ร.ร.อนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในการจัด
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และเข้าค่ายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปี
การศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม (ห้อง E-Classroom) โรงเรียนอนุบาลตรัง
วันที่ 27 มีนาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพการประชุมทั้งหมด<<

Parjumpupoxklong A 1 57 1

Parjumpupoxklong A 1 57 2

Parjumpupoxklong A 1 57 3

Parjumpupoxklong A 1 57 4

 Parjumpupoxklong A 1 57 5

Parjumpupoxklong A 1 57 6

Parjumpupoxklong A 1 57 7

Parjumpupoxklong A 1 57 8

Parjumpupoxklong A 1 57 9

Parjumpupoxklong A 1 57 10

Parjumpupoxklong A 1 57 11

Parjumpupoxklong A 1 57 12

Parjumpupoxklong A 1 57 13

Parjumpupoxklong A 1 57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

โรงเรียนอนุบาลตรังต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู ร.ร.บ้านคลองแงะ(ชาติบุณวิทยาคาร) จ.สงขลา ศึกษาดูงาน

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

โรงเรียนอนุบาลตรังต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู ร.ร.บ้านคลองแงะ
(ชาติบุณวิทยาคาร) ต.พังลา อ.สะเดาจ.สงขลา ศึกษาดูงาน
     นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.ร.ร.อนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู 
โรงเรียนบ้านคลองแงะ(ชาติบุณวิทยาคาร) ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลาโดยการ
นำของนายศุภวงศ์ แก่นทอง ผอ.โรงเรียนในโอกาสมาเยี่ยมเยียน และศึกษา
ดูงาน ณ ร.ร.อนุบาลตรัง วันที่ 26 มีนาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพการศึกษาดูงานทั้งหมด<<

Klongare school 57 1

Klongare school 57 2

Klongare school 57 3

Klongare school 57 4

 Klongare school 57 5

Klongare school 57 6

Klongare school 57 7

Klongare school 57 8

Klongare school 57 9

Klongare school 57 10

Klongare school 57 11

Klongare school 57 12

Klongare school 57 13

Klongare school 57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย
วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลครูจ้างรายเดือน
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
วันศุกร์, 03 มกราคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.605/45ขนาด... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2556
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน สพฐ.1/2556
วันพฤหัสบดี, 14 พฤศจิกายน 2556
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน... Read More...