พิมพ์

กิจกรรมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศ

     นายศิริพัฒ พัฒกุล ผวจ.ตรังกล่าวถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า
เข้าร่วมในพิธีในครั้งนี้ นายกิตติศักดิ์ นานยช้า ผอ.เช่ียวชาญโรงเรียน
อนุบาลตรังนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมในพิธีถวาย
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยพร้อมเพรียงกัน
ณ บริเวณหน้าศาลากลาง อ.เมือง จ.ตรัง 
วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559

>>คลิกชมภาพพิธีถวายความอาลัยฯทั้งหมดที่นี่<<

Arling KingPumepongTrang59 0

Arling KingPumepongTrang59 1

Arling KingPumepongTrang59 00

Arling KingPumepongTrang59 3

Arling KingPumepongTrang59 4

Arling KingPumepongTrang59 5

Arling KingPumepongTrang59 6

Arling KingPumepongTrang59 7

Arling KingPumepongTrang59 8

Arling KingPumepongTrang59 9

Arling KingPumepongTrang59 10

Arling KingPumepongTrang59 11

Arling KingPumepongTrang59 12

Arling KingPumepongTrang59 13

Arling KingPumepongTrang59 14

Arling KingPumepongTrang59 15

Arling KingPumepongTrang59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 7/2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 7/2559
     นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
และดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยว
ข้อง โรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 7/2559 ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 11 ตุลาคม 2559

>>คลิกชมภาพบรรยากาศการประชุมทั้งหมดที่นี่<<

ParjumKur 7 59 1

ParjumKur 7 59 2

ParjumKur 7 59 3

ParjumKur 7 59 4

ParjumKur 7 59 5

ParjumKur 7 59 6

ParjumKur 7 59 7

ParjumKur 7 59 8

ParjumKur 7 59 9

ParjumKur 7 59 10

ParjumKur 7 59 11

ParjumKur 7 59 12

ParjumKur 7 59 13

ParjumKur 7 59 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11 ปี 59

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัด
ภาคใต้ ครั้งที่ 11 ปี 2559

     นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหาร จ .กระบี่ ให้เกียรติมา
เป็นประธานในการเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำ
จังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อ.เมือง
จ.กระบี่ โรงเรียนอนุบาลตรังโดย นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ
โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 58 กิจกรรม ได้รับเหรียญทอง 36 กิจกรรม
เหรียญเงิน 11 กิจกรรม เหรียญทองแดง 7 กิจกรรม และเกียรติบัตรเข้าร่วม
จำนวน 3 กิจกรรม 
วันที่ 10 ตุลาคม 2559

>คลิกชมภาพเดินทางเข้าแข่งขันทักษะฯทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพพิธีเปิดการแข่งขันทักษะฯทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพอนุบาลกระบี่ใหม่และอบจ.ฯทั้งหมดที่นี่<

VijakanKarbee 59 1

VijakanKarbee 59 2

VijakanKarbee 59 3

VijakanKarbee 59 4

VijakanKarbee 59 5

VijakanKarbee 59 6

VijakanKarbee 59 7

VijakanKarbee 59 8

VijakanKarbee 59 9

VijakanKarbee 59 10

VijakanKarbee 59 11

VijakanKarbee 59 12

VijakanKarbee 59 13

VijakanKarbee 59 14

VijakanKarbee 59 15

VijakanKarbee 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณสมศักดิ์ศรี คงความดีคู่ความสุข ครูอนุบาลตรัง ปี 59

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณสมศักดิ์ศรีคงความดีคู่ความสุขครู
อนุบาลตรัง ปี 59

    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
ในการกล่าวคำอวยพรแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูโรงเรียนอนุบาลตรังที่เกษียณ
อายุราชการในปี 2559 จำนวน 3 ท่าน คือ คุณครูบุญยรัตน์ จันดี คุณครู
วิไลวรรณ สินสุวรรณ และคุณครูวัชรินทร์ มากช่วย ณ ห้องธนาภูมิ โรงแรม
ธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง
คืนวันที่ 27 กันยายน 2559

>คลิกชมภาพกระบวนแห่ครูเกษียณพิธีเปิดทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพมอบดอกไม้มุทิตาครูเกษียณทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพการแสดงชุดต่างๆมุทิตาฯทั้งหมดที่นี่<

MutitaAnubanHotel 59 1

MutitaAnubanHotel 59 2

MutitaAnubanHotel 59 3

MutitaAnubanHotel 59 4

MutitaAnubanHotel 59 0

MutitaAnubanHotel 59 5

MutitaAnubanHotel 59 6

MutitaAnubanHotel 59 7

MutitaAnubanHotel 59 8

MutitaAnubanHotel 59 9

MutitaAnubanHotel 59 10

MutitaAnubanHotel 59 11

MutitaAnubanHotel 59 12

MutitaAnubanHotel 59 13

MutitaAnubanHotel 59 14

MutitaAnubanHotel 59 15

MutitaAnubanHotel 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2559
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธาน
ในการกล่าวคำอวยพรแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูโรงเรียนอนุบาลตรังที่เกษียณ
อายุราชการในปี 2559 จำนวน 3 ท่าน คือ คุณครูบุญยรัตน์ จันดี คุณครู
วิไลวรรณ สินสุวรรณ และคุณครูวัชรินทร์ มากช่วย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 27 กันยายน 2559

>คลิกชมภาพครูเกษียณกล่าวคำอำลา นร.ทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพนักเรียนรำอวยพรครูเกษียณทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพรดน้ำอวยพรครูเกษียณทั้งหมดที่นี่<
>คลิกชมภาพถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตามช่วงชั้นทั้งหมดที่นี่<

MutitaAnuban 59 1

MutitaAnuban 59 2

MutitaAnuban 59 3

MutitaAnuban 59 4

MutitaAnuban 59 5

MutitaAnuban 59 6

MutitaAnuban 59 7

MutitaAnuban 59 8

MutitaAnuban 59 9

MutitaAnuban 59 10

MutitaAnuban 59 11

MutitaAnuban 59 12

MutitaAnuban 59 13

MutitaAnuban 59 14

MutitaAnuban 59 15

MutitaAnuban 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเ...16 ต.ค. 2559 15:31 - Super Userกิจกรรมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

กิจกรรมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศ

     นายศิริพัฒ พั [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุ...12 ต.ค. 2559 14:54 - Super Userกิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่ 7/2559

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรีย...11 ต.ค. 2559 14:16 - Super Userกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11 ปี 59

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัด
ภาคใต้ ครั้งที่ 11 ปี 2559

    &nbs [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณสมศักดิ์ศรี ...30 ก.ย. 2559 12:52 - Super Userกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณสมศักดิ์ศรี คงความดีคู่ความสุข ครูอนุบาลตรัง ปี 59

กิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณสมศักดิ์ศรีคงความดีคู่ความสุขครู
อนุบาลตรัง ปี 59

    นายกิตติ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชก...28 ก.ย. 2559 23:19 - Super Userกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2559

กิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2559
    นายกิตติศักดิ์ นานช [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลป...27 ก.ย. 2559 01:12 - Super Userกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 คัดเลือกตัวแทน สพป.ตรังเขต 1 ปี 59

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 
คัดเลือกตัวแทน สพป.ตรั [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...