ติดต่อประสานงานทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 
                                                                   ทาง facebook ชื่อ
 
มหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรัง
                                   คลิกดู  รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 
                                   คลิกดู  ปกหน้าสูจิบัตร  ปกหลังสูจิบัตร         สูจิบัตร 1     สูติบัตร2    คลิกดู แผนผ้งโรงเรียนอนุบาลตรัง
                                                                คลิกเมาส์ ดูรายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระต่างๆ
 
คลิกเมาส์ดูผลการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ได้ทาง facebook : มหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรัง
 
                   
หรือดูผลการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 9 แต่ละกลุ่มสาระวิชาได้ที่นี่
                1.คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2. คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
                3.คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์                                4.  คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
             5.คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
                                     6. คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรูปฐมวัย
                       คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ได้ที่นี่
                      1.คลิกดูภาพกิจกรรมพิธีเปิดทั้งหมดที่นี่                                       2.ลิกดูภาพการต้อนรับรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน   3. ลิกดูภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะไทยวิทยฯคณิตฯ และปฐมวัย   4.คลิกชมภาพเก็บตกนายฉลอง พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง 1 เยี่ยม
                                                 5. คลิกชมภาพการประชุมผู้บริหารเครือข่าย ร.ร.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้

6. คลิกชมวิดีโอพิธีเปิดมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 ที่นี่
OpenAnuban 14 57


 
นายสมศักดิ์ ปะริสุธโท เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธาน
พิธีเ ปิดมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 9  ณ ร.ร.อนุบาลตรัง 9-10 ต.ค.2557

                                                                                                                                         By : Admin Niwan Chairat

พิมพ์

วันที่ 3 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ "ตรังเกมส์"

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

วันที่ 3 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
หมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ "ตรังเกมส์"

   นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์
รองผอ.สพป.ตรังเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธาน
ในการมอบเกียรติบัตรแก่ผูชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 4 ครังที่ 31 "ตรังเกมส์" ณ ห้องประชุม ร.ร.
อนุบาลตรัง วันที่ 24 ตุลาคม 2557 

>>คลิกเมาส์ชมภาพการแข่งขันทั้งหมดที่นี่<<

3th KeartibutMarlomg 57 1

3th KeartibutMarlomg 57 2

3th KeartibutMarlomg 57 3

3th KeartibutMarlomg 57 4

3th KeartibutMarlomg 57 5

3th KeartibutMarlomg 57 6

3th KeartibutMarlomg 57 7

3th KeartibutMarlomg 57 8

3th KeartibutMarlomg 57 9

3th KeartibutMarlomg 57 10

3th KeartibutMarlomg 57 11

3th KeartibutMarlomg 57 12

 3th KeartibutMarlomg 57 13

3th KeartibutMarlomg 57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

วันที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ "ตรังเกมส์"

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

วันที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
"ตรังเกมส์"

   วันที่ 3
การแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก
ภาค 4 ครั้งที่ 31 "ตรังเกมส์" ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 

>>คลิกเมาส์ชมภาพการแข่งขันทั้งหมดที่นี่<<

3th Marlong 578 1

3th Marlong 578 2

3th Marlong 578 3

3th Marlong 578 4

3th Marlong 578 5

3th Marlong 578 6

3th Marlong 578 7

3th Marlong 578 8

3th Marlong 578 9

3th Marlong 578 10

3th Marlong 578 11

3th Marlong 578 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ปี 2557

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ปี 2557
   นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ 
ผวจ.ตรังเป็นประธานในการวาง
พวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช โรงเรียนอนุบาลตรัง นายเกีบรติโญธิลท์
เจริญผล อง ผอ. โรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วคณะครูเข้าร่วมในพิธี ณ
บริเวณลานพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 (หน้าศาลากลาง จ.ตรัง หลังเก่า)
วันที่ 23 ตุลาคม 2557 

>>คลิกเมาส์ชมภาพพิธีวางพวงมาลาทั้งหมดที่นี่<<

Day Piyamaharat57 1

Day Piyamaharat57 2

Day Piyamaharat57 3

Day Piyamaharat57 4

Day Piyamaharat57 5

Day Piyamaharat57 6

Day Piyamaharat57 7

Day Piyamaharat57 8

Day Piyamaharat57 9

Day Piyamaharat57 10

Day Piyamaharat57 11

Day Piyamaharat57 12

Day Piyamaharat57 13

Day Piyamaharat57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

วันที่ 2 กิจกรรมกพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ"ตรังเกมส์"

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

วันที่ 2 กิจกรรมกพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
หมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ"ตรังเกมส์"

   นายวินัย ทองรัตน์
นายกสมาคมกีฬา จ.ตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในการ
มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่ง-
ชาติ รอบคัดเลือกภาค 4 ครั้งที่ 31 "ตรังเกมส์" ณ ห้องประชุมโรงเรียน
อนุบาลตรัง 
วันที่ วันที่ 23 ตุลาคม 2557 

>>คลิกเมาส์ชมภาพการมอบเกียรติบัตรทั้งหมดที่นี่<<

2th KeartibutMarlomg 57 1

2th KeartibutMarlomg 57 2

2th KeartibutMarlomg 57 3

2th KeartibutMarlomg 57 4

2th KeartibutMarlomg 57 5

2th KeartibutMarlomg 57 6

2th KeartibutMarlomg 57 7

2th KeartibutMarlomg 57 8

2th KeartibutMarlomg 57 9

2th KeartibutMarlomg 57 10

2th KeartibutMarlomg 57 11

2th KeartibutMarlomg 57 12

2th KeartibutMarlomg 57 13

2th KeartibutMarlomg 57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

วันที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ"ตรังเกมส์"

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

วันที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
"ตรังเกมส์"

   วันที่ 2 การแข่งขันกีฬาหมากล้อม
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือก
ภาค 4 ครั้งที่ 31 "ตรังเกมส์" ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันที่
วันที่ 23 ตุลาคม 2557
 

>>คลิกเมาส์ชมภาพการแข่งขันทั้งหมดที่นี่<<

2th Marlomg 57 1

2th Marlomg 57 2

2th Marlomg 57 3

2th Marlomg 57 4

2th Marlomg 57 5

2th Marlomg 57 6

2th Marlomg 57 7

2th Marlomg 57 8

2th Marlomg 57 9

2th Marlomg 57 10

2th Marlomg 57 11

2th Marlomg 57 12

2th Marlomg 57 13

2th Marlomg 57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

วันที่ 3 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผ...20 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userวันที่ 3 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 3 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
หมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชา [ ... ]

ข่าววววอ่าน
วันที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล...19 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userวันที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
"ตรังเกมส์"

   วันที่ 3
การแข [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหารา...18 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ปี 2557

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ปี 2557
   นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ 
ผวจ.ตรั [ ... ]

ข่าววววอ่าน
วันที่ 2 กิจกรรมกพิธีมอบเกียรติบัตร...17 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userวันที่ 2 กิจกรรมกพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 2 กิจกรรมกพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
หมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งช [ ... ]

ข่าววววอ่าน
วันที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล...16 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userวันที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
"ตรังเกมส์"

   วันที่ 2 การแข [ ... ]

ข่าววววอ่าน
วันที่ 1 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผ...15 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userวันที่ 1 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 1 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
หมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 03 มิถุนายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย
วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลครูจ้างรายเดือน
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล... Read More...