พิมพ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
 
     นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติเป็นประธาน
ในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ด้วย
โปรแกรม Adobe Captivate แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
อนุบาลตรัง โดยมีายนิวรรณ ไชยรัตน์ ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนอนุบาลตรัง วิทยากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง ระหว่างวัน
เสาร์ที่ 19 , 26 กรกฏาคม 2557ละวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมการอบรม CAI ทั้งหมด <<


CAI anubantrang57 1

 CAI anubantrang57 2

CAI anubantrang57 3

CAI anubantrang57 4

CAI anubantrang57 5

 CAI anubantrang57 6


CAI anubantrang57 7

CAI anubantrang57 8

CAI anubantrang57 9

 CAI anubantrang57 10

CAI anubantrang57 11


CAI anubantrang57 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

โครงการการศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล ประจำปีการศึกษา 2557

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

โครงการการศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล ประจำปี 
การศึกษา 2557

  
นายทวี ชัยแก้ว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครู ร.ร.อนุบาลตรัง
เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารงานนิติบุคคล ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง
ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพการเดินทางวันที่แรกทั้งหมด <<

Anubantrang Anubanranong57 1

 Anubantrang Anubanranong57 2

Anubantrang Anubanranong57 3

Anubantrang Anubanranong57 4

Anubantrang Anubanranong57 5

Anubantrang Anubanranong57 6

Anubantrang Anubanranong57 7

Anubantrang Anubanranong57 8

Anubantrang Anubanranong57 9

 Anubantrang Anubanranong57 10

Anubantrang Anubanranong57 11


Anubantrang Anubanranong57 12

 Anubantrang Anubanranong57 13

Anubantrang Anubanranong57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

โครงการการศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 2

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

โครงการการศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคล
ประจำปีการศึกษา  2557 วันที่ 2

  
นายทวี ชัยแก้ว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะครู ร.ร.อนุบาลตรัง
เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารงานนิติบุคคล ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง โดย
มีนายสนิท ณ ระนอง องผอ.สพป.ระนอง กล่าวต้อนรับ และ นายขวัญชัย
ขอจ๋วยเตียว รอ.ผอ.ร.ร.อนุบาลระนอง กล่าวรายงานและต้อนรับ ณ ห้อง
ประชุม ร.ร.อนุบาลระนอง 
ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฏาคม 2557
>>าพก่อนเดินทางจากที่พัก ร.ร.จันทร์สม<<
>>คลิกเมาส์ชมภาพการศึกษาดูงานวันที่ 2 ทั้งหมด <<

Ranong57 1

 Ranong57 2

Ranong57 3

Ranong57 4

Ranong57 5

Ranong57 6

Ranong57 7

Ranong57 8

Ranong57 9

 Ranong57 10

Ranong57 11


Ranong57 12

 Ranong57 13

Ranong57 14

Ranong57 15

Ranong57 16

Ranong57 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.อนุบาลสตูล ศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลตรัง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร.ร.อนุบาลสตูล
ศึกษาดูงาน ร.ร.อนุบาลตรัง

 
     นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสตูลโดยการนำ
ของนายสุทธิ์ สายสุนีย์ ผอ.ร.ร.อนุบาลสตูล มาศึกษาดูงานการบริหารโรงเรียน
นิติบุคคล ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลตรัง 
18 กรกฏาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมศึกษาดูงานทั้งหมด <<


Anubansatun57 1

 Anubansatun57 2

Anubansatun57 3

Anubansatun57 4

Anubansatun57 5

 Anubansatun57 6


Anubansatun57 7

Anubansatun57 8

Anubansatun57 9

 Anubansatun57 10

Anubansatun57 111


Anubansatun57 12

Anubansatun57 13

Anubansatun57 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปี 2557 โรงเรียนอนุบาลตรัง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ปี 2557
โรงเรียนอนุบาลตรัง
 
      ครูภาวนา ดำเกาะ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และครูประจำกลุ่มสาระคณิตศาสตร์โรงเรียนอนุบาลตรังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอนุบาลตรัง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง ระหว่างวันที่
17-18 กรกฏาคม 2557

>>คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมทักษะคณิตฯทั้งหมด<<


Mat Vichakan57 1

 Mat Vichakan57 2

Mat Vichakan57 3

Mat Vichakan57 4

Mat Vichakan57 5

 Mat Vichakan57 6


Mat Vichakan57 7

Mat Vichakan57 8

Mat Vichakan57 9

 Mat Vichakan57 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 03 มิถุนายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย
วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลครูจ้างรายเดือน
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.605/45 ขนาด 10 ที่นั่งพื้นติดดิน
วันศุกร์, 03 มกราคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมแบบ สปช.605/45ขนาด... Read More...