พิมพ์

กิจกรรมการเลี้ยงส่งครูทัศนีย์และครูภาวนาเพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 กิจกรรมการเลี้ยงส่งครูทัศนีย์และครูภาวนาเพื่อไปดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

    นายกิตติศักดิ์ นานช้า 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานกล่าว
แสดงความยินดีและมอบของขวัญเป็นที่ระลึกในงานเลี้ยงส่งแสดงความยินดี แก่คุณครูทัศนีย์เทพเนียม และคุณครูภาวนา ดำเกาะ
ในโอกาสที่จะเดินทางไปรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง  วันที่ 
2 กันยายน 2558

    >>คลิกเมาส์ชมภาพงานเลี้ยงส่งฯทั้งหมดที่นี่<<

Tasanee Pavana 58 1

Tasanee Pavana 58 2

Tasanee Pavana 58 3

Tasanee Pavana 58 4

Tasanee Pavana 58 5

Tasanee Pavana 58 6

Tasanee Pavana 58 7

Tasanee Pavana 58 8

Tasanee Pavana 58 9

Tasanee Pavana 58 10

Tasanee Pavana 58 11

Tasanee Pavana 58 12

Tasanee Pavana 58 13

Tasanee Pavana 58 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการต้อนรับคุณครูย้ายมารับตำแหน่งใหม่ใหม่โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2558

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 กิจกรรมการต้อนรับคุณครูย้ายมารับตำแหน่งใหม่ใหม่โรงเรียน
อนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2558

      นายกิตติศักดิ์ นานช้า 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับคุณ
ครูขนิษฐา มาระพงศ์ ครู ร.ร.บ้านน้ำมุด อ.ศรีสว้สดิ์ สพป.กาญจนบุรี
เขต 1 และคณะเนื่องในโอกาสที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้อง
รีสอร์ทรูม โรงเรียนอนุบาลตรัง วันที่ 
2 กันยายน 2558

>>คลิกชมภาพการต้อนรับครูขนิษฐาฯทั้งหมดที่นี่<<

TeacherKanitaNew 58 1

TeacherKanitaNew 58 2

TeacherKanitaNew 58 3

TeacherKanitaNew 58 4

TeacherKanitaNew 58 5

TeacherKanitaNew 58 6

TeacherKanitaNew 58 7

TeacherKanitaNew 58 8

TeacherKanitaNew 58 9

TeacherKanitaNew 58 10

TeacherKanitaNew 58 11

TeacherKanitaNew 58 12

TeacherKanitaNew 58 13

TeacherKanitaNew 58 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง

  นายสุชาติ ธรรมพากรณ์ 
ผอ.โรงเรียนบ้านนาป้อ ประธานกลุ่ม ร.ร.
ทับเที่ยง ดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียน
ทับเที่ยง ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง และ โรงเรียนวัดควนวิเศษ วันที่
 1 กันยายน 2558

>>คลิกชมภาพการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งหมดที่นี่<<

Tasavijakan GroupTubtain 58 1

Tasavijakan GroupTubtain 58 2

Tasavijakan GroupTubtain 58 3

Tasavijakan GroupTubtain 58 4

Tasavijakan GroupTubtain 58 5

Tasavijakan GroupTubtain 58 6

Tasavijakan GroupTubtain 58 7

Tasavijakan GroupTubtain 58 8

Tasavijakan GroupTubtain 58 9

Tasavijakan GroupTubtain 58 10

Tasavijakan GroupTubtain 58 11

Tasavijakan GroupTubtain 58 12

Tasavijakan GroupTubtain 58 13
Tasavijakan GroupTubtain 58 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการวิจัย

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้
วัฎจักรการวิจัย

  นายกิตติศักดิ์ นานช้า 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังเป็นประธานในการ
เปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การเรียนรู้ และการสำรวจโดยใช้วัฎจักรการวิจัย ณ ศูนย์เด็กปฐมวัย
ต้นแบบโรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.
2558 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2558

>>คลิกชมภาพการอบรมเชิงปฎิบัติฯการทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมภาพวันที่ 2 การอบรมการทั้งหมดที่นี่<<

VatajaxKanvijai 58 1

VatajaxKanvijai 58 2

VatajaxKanvijai 58 3

VatajaxKanvijai 58 4

VatajaxKanvijai 58 5

VatajaxKanvijai 58 6

VatajaxKanvijai 58 7

VatajaxKanvijai 58 8

VatajaxKanvijai 58 9

VatajaxKanvijai 58 10

VatajaxKanvijai 58 11

VatajaxKanvijai 58 12

VatajaxKanvijai 58 13

VatajaxKanvijai 58 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา ปี 58

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

 กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา ปี 2558
  นายทวี ชัยแก้ว 
รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังเป็นประธานในการเปิด
การอบรมการจัดการศึกษาแบบ STEM ศึกษา แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ร.ร.อนุบาลตรังโดยวิทยากรรับเชิญอาจารย์ชุติมา
เตมียสถิต นักวิชาการจาก สสวท.ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญ ณ
ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง ระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค.2558

>>คลิกเมาส์ชมภาพการอบรมวันที่ 1 ทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกเมาส์ชมภาพการอบรมวันที่ 2 ทั้งหมดที่นี่<<

STEM CHUTIMA 58 1

STEM CHUTIMA 58 2

STEM CHUTIMA 58 3

STEM CHUTIMA 58 4

STEM CHUTIMA 58 5

STEM CHUTIMA 58 6

STEM CHUTIMA 58 7

STEM CHUTIMA 58 8

STEM CHUTIMA 58 9

STEM CHUTIMA 58 10

STEM CHUTIMA 58 11

STEM CHUTIMA 58 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมการเลี้ยงส่งครูทัศนีย์และค...03 ก.ย. 2558 02:18 - Super Userกิจกรรมการเลี้ยงส่งครูทัศนีย์และครูภาวนาเพื่อไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 กิจกรรมการเลี้ยงส่งครูทัศนีย์และครูภาวนาเพื่อไปดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา

  & [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการต้อนรับคุณครูย้ายมารับต...02 ก.ย. 2558 14:45 - Super Userกิจกรรมการต้อนรับคุณครูย้ายมารับตำแหน่งใหม่ใหม่โรงเรียนอนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2558

 กิจกรรมการต้อนรับคุณครูย้ายมารับตำแหน่งใหม่ใหม่โรงเรียน
อนุบาลตรัง ปีการศึกษา 2558

  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลป...02 ก.ย. 2558 01:26 - Super Userกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง

 กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 65 คัดเลือกตัวแทนกลุ่มโ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการการจั...01 ก.ย. 2558 00:20 - Super Userกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้วัฎจักรการวิจัย

 กิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยใช้
วัฎจักรการวิจัย

  นาย [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนการสอ...28 ส.ค. 2558 11:11 - Super Userกิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา ปี 58

 กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ศึกษา ปี 2558
  นายทวี ชัยแก้ว 
รองผอ.โรงเรีย [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียน ...26 ส.ค. 2558 17:49 - Super Userกิจกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียน ปีการศึกษา 2558

 กิจกรรมการประเมินห้องสมุดโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
  นายสายัณห์ ฉิมนานนท์ และนางฉวีวร [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...