Ramvon  
               ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอนุบาลตรังที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557           Julapone 58  
ด่วน คลิกเมาส์ดูประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้น ป.1 ปี 58  Mini English Program     By : Admin Niwan Chairat

พิมพ์

กิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ณ จ.ภูเก็ต

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้
ณ จ.ภูเก็ต

    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.ร.ร.อนุบาลตรัง 
นำคณะครูและบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสาน
ใจ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4000 ที่นั่ง จ.ภูเก็ต โดยมี ร.ร.อนุบาลภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ ระหว่าง
วันที่ 29-30 มี.ค.2558

 >> คลิกชมภาพขบวนพาเหรดทั้งหมด<<
>> คลิกภาพพิธีเปิดกีฬาอนุบาลประสานใจ<<
>>
คลิกภาพการแข่งขันฯและกองเชียร์ที่นี่<<
>>คลิกชมภาพเก็บตก 1 กีฬาอนุบาลฯที่นี่<<
>>คลิกชมภาพเก็บตก 2 กีฬาอนุบาลฯที่นี่<<

Chreereder 11 58 1

Chreereder 11 58 2

Chreereder 11 58 3

Chreereder 11 58 4

Chreereder 11 58 5

Chreereder 11 58 6

 Chreereder 11 58 7

Chreereder 11 58 8

Chreereder 11 58 9

Chreereder 11 58 10

Chreereder 11 58 11

Chreereder 11 58 12

Chreereder 11 58 13

Chreereder 11 58 14

Chreereder 11 58 15

Chreereder 11 58 16

Chreereder 11 58 17

Chreereder 11 58 18

Chreereder 11 58 19

Chreereder 11 58 20

Chreereder 11 58 21

Chreereder 11 58 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.ร.ร.อนุบาลตรัง 
นำคณะครูและบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาอนุบาลประสาน
ใจ 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 11 ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4000 ที่นั่ง จ.ภูเก็ต โดยมี ร.ร.อนุบาลภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ ระหว่าง
วันที่ 29-30 มี.ค.2558

>> คลิกชมภาพการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม<<
 >>
 คลิกชมภาพแวะนมัสการหลวงพ่อแจ่ม<<
>> คลิกชมภาพอนุบาลภูเก็ตเลี้ยงต้อนรับ<<

AnubanPuket 11 58 1

AnubanPuket 11 58 2

AnubanPuket 11 58 4

Walking 14Anuban11 58 1

Walking 14Anuban11 58 3

Walking 14Anuban11 58 8

 Walking 14Anuban11 58 9

Walking 14Anuban11 58 16

Watjalong th11 58 2

Watjalong th11 58 4

Watjalong th11 58 5

Watjalong th11 58 6

Watjalong th11 58 9

AnubanPuket 11 58 6

AnubanPuket 11 58 9

AnubanPuket 11 58 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 รับ ปพ.1

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 รับ ปพ.1
 ครูชุติมา ภักดี 
หัวหน้าสายชั้น ป.6 และคณะครูที่ปรึกษา ชั้น ป.6 ดำเนินการ
แจกใบ ปพ.1 แก่นักเรียนที่จบการเรียนภาคบังคับชั้นสูงสุดชั้น ป.6 ประจำปี
การศึกษา 2557 จำนวน 6 ห้องเรียน 344 คน ณ บริเวณหน้าอาคารเรียน 5
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันพฤหัสบดีที่ 26 มี.ค.2558

>> คลิกชมภาพการแจก ปพ.1ทั้งหมดที่นี่ << 

PorPor1 Por6 57 1

PorPor1 Por6 57 2

PorPor1 Por6 57 3

PorPor1 Por6 57 4

PorPor1 Por6 57 5

PorPor1 Por6 57 6

 PorPor1 Por6 57 7

PorPor1 Por6 57 8

PorPor1 Por6 57 9

PorPor1 Por6 57 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์
รอง ผอ. สพป.ตรังเขต 1 เป็นประธานการเปิดการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง สังกัด
สพป.ตรัง เขต 1 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.ร.วัดควนวิเศษ
จ.ตรัง 
วันอังคารที่ 24 มี.ค.2558

>> คลิกชมภาพกิจกรรมการประชุมทั้งหมด << 

KamakanStansucZa 58 1

KamakanStansucZa 58 2

KamakanStansucZa 58 3

KamakanStansucZa 58 4

KamakanStansucZa 58 5

KamakanStansucZa 58 6

 KamakanStansucZa 58 7

KamakanStansucZa 58 8

KamakanStansucZa 58 9

KamakanStansucZa 58 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่3/2558

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่3/2558

  นายกิตติศักดิ์ นานช้า 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังเป็นประธานและดำเนินการ 
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียน
ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง
วันอังคารที่ 24 มี.ค.2558

>> คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมการประชุม << 

ParjumKru 3 58 2

ParjumKru 3 58 3

ParjumKru 3 58 4

ParjumKru 3 58 5

ParjumKru 3 58 6

ParjumKru 3 58 7

 ParjumKru 3 58 8

ParjumKru 3 58 9

ParjumKru 3 58 10

ParjumKru 3 58 11

ParjumKru 3 58 12

ParjumKru 3 58 13

ParjumKru 3 58 14

ParjumKru 3 58 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่...31 มี.ค. 2558 17:37 - Super Userกิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ณ จ.ภูเก็ต

กิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้
ณ จ.ภูเก็ต

    นายกิตติศักด [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่...31 มี.ค. 2558 11:41 - Super Userกิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้

กิจกรรมกีฬาอนุบาลประสานใจ ครั้งที่ 11 อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า  [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 ...26 มี.ค. 2558 17:35 - Super Userกิจกรรมนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 รับ ปพ.1

กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2557 รับ ปพ.1
 ครูชุติมา ภักดี 
หัวหน้าสายชั้น ป.6 และคณะ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข...24 มี.ค. 2558 18:02 - Super Userกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์
รอง ผอ. สพป.ตรังเ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุ...24 มี.ค. 2558 16:05 - Super Userกิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่3/2558

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนั...23 มี.ค. 2558 17:10 - Super Userกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันนักเรียน ป.6 ปีการศึกษา 2557
 นายกิตติศักดิ์ นานช้า 
ผอ.โ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 03 มิถุนายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย
วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน... Read More...