พิมพ์

กิจกรรมการซ้อมขบวนพาเหรดเตรียมร่วมแข่งขันกีฬากลุ่ม ร.ร.ทับเที่ยง ปี 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการซ้อมขบวนพาเหรดเตรียมร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน 
ทับเที่ยง ปีการศึกษา 2559

   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรังฝ่ายรับผิดชอบ
ขบวนพาเหรดดำเนินการ
ซ้อมใหญ่กระบวนพาเหรด เพื่อเตรียมการร่วมการ
แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง(ในวันที่ 5 ส.ค. 59 นี้ ณ สนามกีฬา
เทศบาลนครตรัง
) บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 

>>คลิกชมภาพพิธีซ้อมขบวนพาเหรดทั้งหมดที่นี่<<
>>คลิกชมวิดีโอซ้อมขบวนพาเหรดทั้งหมดที่นี่<<

SampelPareadSport59 1

SampelPareadSport59 2

SampelPareadSport59 3

SampelPareadSport59 4

SampelPareadSport59 5

SampelPareadSport59 6

SampelPareadSport59 7

SampelPareadSport59 8 SampelPareadSport59 9

SampelPareadSport59 10

SampelPareadSport59 11

SampelPareadSport59 12

SampelPareadSport59 14

SampelPareadSport59 15

SampelPareadSport59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการวางหรีดเคารพศพคุณพ่อชุบ อิ่มเอิบ

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการวางหรีดเคารพศพคุณพ่อชุบ อ่ิมเอิบ
     นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรัง วางหรีดเคารพศพคุณพ่อชุบ อิ่มเอิบ บิดา
ครูกาญจนา ไชยรัตน์ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง ณวัดแหลมทราย ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 
วันที่ กรกฎาคม 2559 

>>คลิกชมภาพพิธีวางหรีดเคารพศพทั้งหมดที่นี่<<

SongklaVatlamsice59 1

SongklaVatlamsice59 2

SongklaVatlamsice59 3

SongklaVatlamsice59 4

SongklaVatlamsice59 5

SongklaVatlamsice59 6

SongklaVatlamsice59 7

SongklaVatlamsice59 8 SongklaVatlamsice59 9

SongklaVatlamsice59 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการวางหรีดเคารพศพคุณแม่พลอย ทองนะ

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการวางหรีดเคารพศพคุณแม่พลอย ทองนะ
     คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตรัง ร่วมพิธีวาง
หรีดเคารพศพคุณแม่พลอย ทองนะ ย่าของคุณครูสรีย์ คำนวน ครู โรงเรียน
อนุบาลตรัง ณ วัดควนมะนาวศรี อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
วันที่ กรกฎาคม 2559
 

>>คลิกชมภาพพิธีวางหรีดเคารพศพทั้งหมดที่นี่<<

MaterProng 59 1

MaterProng 59 2

MaterProng 59 3

MaterProng 59 4

MaterProng 59 5

MaterProng 59 6

MaterProng 59 7

MaterProng 59 8 MaterProng 59 9

MaterProng 59 10

MaterProng 59 11

MaterProng 59 12

MaterProng 59 13

MaterProng 59 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสุนทรภู่ ปี 2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสุนทรภู่ ปี 2559
   นายสำเริง ศรีวิน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปโรงเรียนอนุบาลตรังให้
เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม และได้
รับรางวัลชนะเลิศ การเขียนเรียงความ การคัดลายมือ การแต่งกลอนสุภาพ
และการวาดภาพระบายสี ฯลฯ เนื่องในวันสุนทรภู่ ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้น ณ ห้อง
สมุด โรงเรียนอนุบาลตรัง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณหน้าแถว
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ กรกฎาคม 2559
 

>>คลิกชมภาพการมอบเกียรติบัตรทั้งหมดที่นี่<<

SungtongpuDay 59 1

SungtongpuDay 59 2

SungtongpuDay 59 3

SungtongpuDay 59 4

SungtongpuDay 59 5

SungtongpuDay 59 6

SungtongpuDay 59 7

SungtongpuDay 59 8 SungtongpuDay 59 9

SungtongpuDay 59 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์

กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 4/2559

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 4/2559

   นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานและดำเนิน
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลตรังครั้ง
ที่4/2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง 
วันที่ 1กรกฎาคม 2559
 

>>คลิกชมภาพประชุมข้าราขการครูฯทั้งหมดที่นี่<<

ParjumKur 4 59 1

ParjumKur 4 59 2

ParjumKur 4 59 3

ParjumKur 4 59 4

ParjumKur 4 59 5

ParjumKur 4 59 6

ParjumKur 4 59 7

ParjumKur 4 59 8 ParjumKur 4 59 9

ParjumKur 4 59 10

ParjumKur 4 59 11

ParjumKur 4 59 12

ParjumKur 4 59 13

ParjumKur 4 59 14

ParjumKur 4 59 15

ParjumKur 4 59 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมการซ้อมขบวนพาเหรดเตรียมร่ว...22 ก.ค. 2559 17:50 - Super Userกิจกรรมการซ้อมขบวนพาเหรดเตรียมร่วมแข่งขันกีฬากลุ่ม ร.ร.ทับเที่ยง ปี 2559

กิจกรรมการซ้อมขบวนพาเหรดเตรียมร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียน 
ทับเที่ยง ปีการศึกษา 255 [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการวางหรีดเคารพศพคุณพ่อชุบ ...10 ก.ค. 2559 07:52 - Super Userกิจกรรมการวางหรีดเคารพศพคุณพ่อชุบ อิ่มเอิบ

กิจกรรมการวางหรีดเคารพศพคุณพ่อชุบ อ่ิมเอิบ
     นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรี [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการวางหรีดเคารพศพคุณแม่พลอ...05 ก.ค. 2559 23:45 - Super Userกิจกรรมการวางหรีดเคารพศพคุณแม่พลอย ทองนะ

กิจกรรมการวางหรีดเคารพศพคุณแม่พลอย ทองนะ
     คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรี...05 ก.ค. 2559 13:58 - Super Userกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสุนทรภู่ ปี 2559

กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนเนื่องในวันสุนทรภู่ ปี 2559
   นายสำเริง ศรีวิน&nbs [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลา...02 ก.ค. 2559 21:24 - Super Userกิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 4/2559

กิจกรรมประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ครั้งที่ 4/2559
   นายกิตติศักดิ์ นา [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาป...01 ก.ค. 2559 14:50 - Super Userกิจกรรมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

กิจกรรมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559
   นายเดชรัฐ สิม [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
วันจันทร์, 06 กรกฎาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...