PicNailong

                                                                                                                                                                 By : Admin Niwan Chairat

พิมพ์

ประเมินผลงานผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะรอง ผอ.ชำนาญการ

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

คณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง วิทยฐานะ
รอง ผอ.ชำนาญการ
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการประเมินผลงานทางวิชาการนายสมเกียรติ เจิญผล รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังเพื่อให้
มีหรือดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ รองผอ.โรงเรียนชำนาญการ (คศ.2) โดยมีนาย
บุญนะ คงศรี ผอ.โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ และนายสุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รอง ผอ. ร.ร.อนุบาลตรัง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.อนุบาลตรัง วันที่ 8 กรกฏาคม 2556
>>คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด <<

SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 1

 SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 2

 SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 3

SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 4

 SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 5

SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 6

 SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 7


SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 8

SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุ...20 ธ.ค. 2557 12:26 - Super Userกิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบาลตรัง ครั้งที่10/2557

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนอนุบ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมโครงการครู D.A.R.E.เพื่อต่อต้านย...19 ธ.ค. 2557 15:28 - Super Userกิจกรรมโครงการครู D.A.R.E.เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง

กิจกรรมโครงการครู D.A.R.E.เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง
     โรงเรียนอนุบาลตรังจัด [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการนำเสนอโครงการนวัตกรรมวิ...18 ธ.ค. 2557 23:54 - Super Userกิจกรรมการนำเสนอโครงการนวัตกรรมวิทยาศษสตร์ นักเรียนประถมฯ

กิจกรรมการนำเสนอโครงการนวัตกรรมวิทยาศษสตร์ นักเรียนประถมฯ
 นางสาวสวรรยา ฉลาดกิจศิร [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรม Fire Safety ภาษาอังกฤษสื่อสารนักเร...18 ธ.ค. 2557 22:16 - Super Userกิจกรรม Fire Safety ภาษาอังกฤษสื่อสารนักเรียนช่วงชั้น ป.4

กิจกรรม Fire Safety ภาษาอังกฤษสื่อสารนักเรียนช่วงชั้น ป.4 
    คณะครูช่วงชั้น ป.4 โดยการนำ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรม Fire Safety ภาษาอังกฤษสื่อสารนักเร...18 ธ.ค. 2557 21:40 - Super Userกิจกรรม Fire Safety ภาษาอังกฤษสื่อสารนักเรียนช่วงชั้น ป.3

กิจกรรม Fire Safety ภาษาอังกฤษสื่อสารนักเรียนช่วงชั้น ป.3
    คณะครูช่วงชั้น ป.3 โดยการนำข [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมชี้แจงการดำเนินกา...17 ธ.ค. 2557 01:11 - Super Userกิจกรรมการประชุมชี้แจงการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรประยุกต์บูรณาการใช้เทคโนฯ

กิจกรรมการประชุมชี้แจงการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรประยุกต์และบูรณาการใช้เทคโนโลยี [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วันศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 03 มิถุนายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย
วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน... Read More...