พิมพ์

ประเมินผลงานผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะรอง ผอ.ชำนาญการ

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

คณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง วิทยฐานะ
รอง ผอ.ชำนาญการ
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการประเมินผลงานทางวิชาการนายสมเกียรติ เจิญผล รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังเพื่อให้
มีหรือดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ รองผอ.โรงเรียนชำนาญการ (คศ.2) โดยมีนาย
บุญนะ คงศรี ผอ.โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ และนายสุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รอง ผอ. ร.ร.อนุบาลตรัง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.อนุบาลตรัง วันที่ 8 กรกฏาคม 2556
>>คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด <<

SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 1

 SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 2

 SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 3

SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 4

 SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 5

SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 6

 SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 7


SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 8

SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยนักเรียน...27 ก.พ. 2560 15:25 - Super Userกิจกรรมการประกวดมารยาทไทยนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการประกวดมารยาทไทยนักเรียนช่วงชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2559
   คณะครูช่วงชั้นปฐม [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการวัดและประเมินความรู้ควา...24 ก.พ. 2560 00:46 - Super Userกิจกรรมการวัดและประเมินความรู้ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ สสวท.

กิจกรรมการวัดและประเมินความรู้ความเข้าใจแนวคิดวิทยาศาสตร์ สสวท.
  นางพัทธกานต์ หนูน [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถ...22 ก.พ. 2560 12:23 - Super Userกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ชั้นปฐมวัย ปีการศึกษา
2559
    นางสุพร โขขัด ค [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลา...21 ก.พ. 2560 15:04 - Super Userกิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1/2560

กิจกรรมการประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 1/2560
    &n [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมการวัดทักษะกระบวนการทางคณิ...21 ก.พ. 2560 13:43 - Super Userกิจกรรมการวัดทักษะกระบวนการทางคณิตฯโครงการวิจัยเรื่องผลของการใช้บทเรียนPISA

กิจกรรมการวัดทักษะกระบวนการทางคณิตฯโครงการวิจัยเรื่องผลของการใช้บทเรียน PISA
     ร [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลชน...21 ก.พ. 2560 00:25 - Super Userกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทองศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศเหรียญทองศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฎิบัติหน้าที่นักการภารโรง
วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2559
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวAdmin (Niwan Chairat)... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2557
วันจันทร์, 03 สิงหาคม 2558
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง... Read More...