ติดต่อประสานงานทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 
                                                                   ทาง facebook ชื่อ
 
มหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรัง
                                   คลิกดู  รายชื่อผู้ประสานงานกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ ร.ร.อนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 
                                   คลิกดู  ปกหน้าสูจิบัตร  ปกหลังสูจิบัตร         สูจิบัตร 1     สูติบัตร2    คลิกดู แผนผ้งโรงเรียนอนุบาลตรัง
                                                                คลิกเมาส์ ดูรายละเอียดรายชื่อคณะกรรมการตัดสินกลุ่มสาระต่างๆ
 
คลิกเมาส์ดูผลการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ได้ทาง facebook : มหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลตรัง
 
                   
หรือดูผลการแข่งขันมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 9 แต่ละกลุ่มสาระวิชาได้ที่นี่
                1.คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2. คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย
                3.คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์                                4.  คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
             5.คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 
                                     6. คลิกดูผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรูปฐมวัย
                       คลิกเมาส์ชมภาพกิจกรรมมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ได้ที่นี่
                      1.คลิกดูภาพกิจกรรมพิธีเปิดทั้งหมดที่นี่                                       2.ลิกดูภาพการต้อนรับรับประทานอาหารเช้าร่วมกัน   3. ลิกดูภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะไทยวิทยฯคณิตฯ และปฐมวัย   4.คลิกชมภาพเก็บตกนายฉลอง พูลสุทธิ์ ผอ.สพป.ตรัง 1 เยี่ยม
                                                 5. คลิกชมภาพการประชุมผู้บริหารเครือข่าย ร.ร.อนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้

6. คลิกชมวิดีโอพิธีเปิดมหกรรมทักษะวิชาการอนุบาล 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 9 ที่นี่
OpenAnuban 14 57


 
นายสมศักดิ์ ปะริสุธโท เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธาน
พิธีเ ปิดมหกรรมทักษะวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ครั้งที่ 9  ณ ร.ร.อนุบาลตรัง 9-10 ต.ค.2557

                                                                                                                                         By : Admin Niwan Chairat

พิมพ์

ประเมินผลงานผลงาน เพื่อขอกำหนดตำแหน่ง วิทยฐานะรอง ผอ.ชำนาญการ

เขียนโดย Super User. Posted in ข่าวววว

คณะกรรมการประเมินผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง วิทยฐานะ
รอง ผอ.ชำนาญการ
    นายกิตติศักดิ์ นานช้า ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการประเมินผลงานทางวิชาการนายสมเกียรติ เจิญผล รอง ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรังเพื่อให้
มีหรือดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ รองผอ.โรงเรียนชำนาญการ (คศ.2) โดยมีนาย
บุญนะ คงศรี ผอ.โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ และนายสุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์ รอง ผอ. ร.ร.อนุบาลตรัง ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ร.ร.อนุบาลตรัง วันที่ 8 กรกฏาคม 2556
>>คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด <<

SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 1

 SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 2

 SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 3

SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 4

 SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 5

SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 6

 SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 7


SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 8

SOMEKERA PARMUAN KROSOR 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวเด่น

วันที่ 3 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผ...20 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userวันที่ 3 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 3 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
หมากล้อม กีฬาเยาวชนแห่งชา [ ... ]

ข่าววววอ่าน
วันที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล...19 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userวันที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 3 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
"ตรังเกมส์"

   วันที่ 3
การแข [ ... ]

ข่าววววอ่าน
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหารา...18 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ปี 2557

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ปี 2557
   นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ 
ผวจ.ตรั [ ... ]

ข่าววววอ่าน
วันที่ 2 กิจกรรมกพิธีมอบเกียรติบัตร...17 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userวันที่ 2 กิจกรรมกพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 2 กิจกรรมกพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
หมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งช [ ... ]

ข่าววววอ่าน
วันที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล...16 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userวันที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
"ตรังเกมส์"

   วันที่ 2 การแข [ ... ]

ข่าววววอ่าน
วันที่ 1 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผ...15 ธ.ค. 2556 01:00 - Super Userวันที่ 1 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ 1 กิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ชนะเลิศการแข่งขันกีฬา
หมากล้อมกีฬาเยาวชนแห่ [ ... ]

ข่าววววอ่าน
ประกาศ
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
วันอังคาร, 03 มิถุนายน 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องประกาศผลการคัดเลือกครูจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน กลุ่มสาขาวิชาภาษาไทย
วันจันทร์, 03 มีนาคม 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่องการรับสมัครครจ้างรายเดือน... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง รับสมัครลครูจ้างรายเดือน
วันศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง... Read More...
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล
วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล... Read More...