ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลตรัง ตั้งอยู่เลขที่ 32 ถนนเจิมปัญญา
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
รหัสไปรษณีย์ 92000 

โทรศัพท์ 0-7521-8818
โทรสาร 0-7521-8818 
Website : www.anubantrang.ac.th 
E-mail : anubantrangschool@gmail.com