ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกคอมพิวเตอร์

                ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่  11  พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง  วิชาเอกคอมพิวเตอร์  ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  25  พฤษภาคม  2561  นั้น
                บัดนี้  โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อ  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  ตามลิ้งข้าล่าง หรือตามประกาศ ข้างล่างนี้
>>คลิกดูประกาศผลสอบคัดเลือกที่นี่<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

ประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง

เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง

………………………………………………………

                    ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลตรัง ลงวันที่  11  พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง  วิชาเอกคอมพิวเตอร์  ซึ่งรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2561 และดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  25  พฤษภาคม  2561  นั้น

                                 บัดนี้  โรงเรียนอนุบาลตรัง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  ดังนี้

วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ลำดับที่สอบได้ ชื่อ –  สกุล หมายเหตุ
1

 

นายภูสิทธิ์   ดินแดง

 

ให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและ                         ทำสัญญาจ้าง  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล   โรงเรียนอนุบาลตรัง  วันที่  1 มิถุนายน  พ.ศ.2561                              เวลา 09.00 -12.00 น.
2 นางสุรีย์พร   ชุติภาณุ

 

                                หากไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลา   ดังกล่าว   ถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกบุคคลลำดับถัดไป

                    ประกาศ  ณ  วันที่   30  พฤษภาคม  พ.ศ.2561

                                                                                  (นายสนทยา   ภักดีวานิช)

                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง