สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลตรัง(ศูนย์ปลายทางอบรมครูสะเต็มศึกษาระบบทางไกล) จัดอบรมครูระดับประถมศึกษาตอนปลายบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education) ประจำปีงบประมาณ 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง เป็นประธานในการเปิดการอบรมครูบูรณาการสะเต็มศึกษา(STEM Education) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีงบประมาณ 2561ซึ่งทาง สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลตรัง(ศูนย์ปลายทางในการอบรมครูสะเต็มศึกษาระบบทางไกล) ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 ถึงวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
>>ภาพอบรมSTEMป.ปลายวันที่1<<
>>ภาพอบรมSTEMป.ปลายวันที่2<<
>>ภาพอบรมSTEMป.ปลายวันที่3<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<