โรงเรียนอนุบาลตรังการอบรมเชิงปฎิบัติการนำหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2560 ไปสู่การปฎิบัติ

นายศังกร รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรังเขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการนำหลักสูตร
การศึกษาปฐฒวัย พุทธศักราช 2560 ไปสู่การปฎิบัติ นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียน
อนุบาลตรัง ร่วมเป็นวิทยาการรับเชิญ ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2561
>>คลิกชมภาพบรรยากาศการอบรม<<
>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<