ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถ่ายภาพทำเนียบรุ่น ประจำปีการศึกษา 2563

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถ่ายภาพทำเนียบรุ่น ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง