การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานอำนวยการ ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์https://www.facebook.com/media/set/?vanity=761467153932469&set=a.3732675010144987