นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง เข้าร่วมพิธียกพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานและพิธีเวียนเทียน ณ วัดนิโครธาราม

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธียกพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานและพิธีเวียนเทียน ณ วัดนิโครธาราม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรม Facebook โรงเรียนอนุบาลตรังhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=761467153932469&set=a.3732537230158765