นายสมเกียรติ ธีระคงคา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองชวด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สพป.ตรัง เขต 1

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนอนุบาลตรัง เดินทางไปส่งนายสมเกียรติ ธีระคงคา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองชวด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สพป.ตรัง เขต 1

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

Link Facebook ภาพกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลตรัง