การประชุมบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด (รายเดือน) ตำแหน่ง นักการภารโรง และพนักงานขับรถ

การประชุมบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด (รายวัน) พนักงานทำความสะอาด (รายเดือน) ตำแหน่ง นักการภารโรง และพนักงานขับรถ