ยินดีต้อนรับ นางพิมพ์ชนก นามสมมิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสุภารัตน์ รองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ฝ่ายบริหารงานบุคคล พร้อมดัวตัวแทนคณะครูร่วมยินดีต้อนรับ นางพิมพ์ชนก นามสมมิตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564
ภาพ/ข่าว:นายรัฐเขต ปิยภาณีกุล ตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง