ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำ มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง ในช่วงวันหยุดวันปีใหม่

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง