ประเมินการอ่านเขียน

โรงเรียนอนุบาลตรัง ได้ประเมินการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

Link ภาพกิจกรรม Facebook โรงเรียนอนุบาลตรังhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=761467153932469&set=a.3563768040369019