กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วยคณะครูชั้นปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน ณ ถ้าเขาช้างหาย และ อนุสาวรีย์พระยารัษฏานุประดิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

Link  ภาพกิจกรรม Facebook โรงเรียนอนุบาลตรัง