รับบริจาคเครื่องกดเจลล้างมือด้วยเท้า

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง ได้รับบริจาคเครื่องกดเจลด้วยเท้า จาก นางสาวธัญญรัตน์ ศาสติชาติศักดิ์ ร้านบ้านควนคาเฟ่ เพื่อใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลตรัง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

Link ภาพกิจกรรม Facebook โรงเรียนอนุบาลตรั