ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชานุบาล

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชานุบาล โดยมี นางมนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนราชานุบาล และคณะครูร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง