ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วยทีมบริหารโรงเรียนและตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ โดยมีนายวิทูรย์ สินธุวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแพร่ และคณะครูร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอนุบาลแพร่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง