เลี้ยงสังสรรค์ ณ ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำ

ดร.เสวก บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาก พร้อมด้วยคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตรัง และร่วมเลี้ยงสังสรรค์ ณ ร้านอาหารบ้านเคียงน้ำ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง