ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลตาก

นายณัฐ ลายทองสุก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตรัง พร้อมด้วยทีมบริหารโรงเรียนและตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลตรังเข้าร่วมการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลตาก โดยมี ดร.เสวก บุญประสพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตากและคณะครูร่วมต้อนรับ ณ อาคารหอประชุม โรงเรียนอนุบาลตาก เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง