กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ จังหวัดพัทลุง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง