งานเลี้ยงสังสรรค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้

งานเลี้ยงสังสรรค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

Link Facebook ภาพกิจกรรม โรงเรียนอนุบาลตรัง